16 630 openstaande vacatures in zorgsector, Aartselaar veroudert het snelst

WILRIJK – Vandaag woensdag stelden de provincie Antwerpen, de stad Antwerpen en VDAB in het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) in Wilrijk aan verschillende zorgprofessionals het toekomstige test-lab voor de zorg voor. In deze realistische oefenomgeving ervaren studenten en volwassenen die een zorgopleiding volgen via allerlei realistische simulaties hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Op de foto zie je hoe men de zorgprofessionals laat aanvoelen op welke manier een bejaarde zich vaak moet behelpen. Medewerkers van zorgbedrijven kunnen er hun kennis bijschaven en leren bij over de nieuwste zorgtechnologieën. Bedrijven die in de sector actief zijn, kunnen er hun producten uittesten.

Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V): ‘Bedoeling is om het test-lab stelselmatig op te bouwen, te experimenteren en te zien wat lukt en wat niet. Het test-lab zal samenwerken met onder meer het zorg-ethisch lab De Spiegeling in Lille, waar stages kunnen worden gehouden. Omdat er in de zorgsector zoveel noden zijn aanzien wij het als een economisch gegeven zodat de provincie er bevoegd over blijft. We hebben een zorginnovatiefonds waarin 1,8 miljoen euro zit. Dat geld dient om ondernemers, die willen innoveren in de zorgsector, te helpen. Dit gebeurt te weinig. Het comfort voor zowel de zorgvrager als de -verlener moet worden vergroot. Hiervoor coöpereren we met het onderzoekscentrum in Niel en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek in Mol.’

In de eerste plaats richt men zich tot de thuiszorg. ‘Met 74 503 arbeidsplaatsen is de welzijns- en gezondheidssector nu al de grootste werkgever in onze provincie en dus groter dan de bouw (53 559), de haven en de chemie. In de stad Antwerpen neemt het probleem van de vergrijzing af maar er zijn drie plaatsen waar we een verdubbeling noteren: Oud-Turnhout, Vosselaar en Aartselaar. We merken een toename van de zorgnoden voor chronische patiënten. Bovendien verschuift het zorglandschap naar ambulante zorgverlening. Hierdoor moeten we dringend nieuwe medewerkers aantrekken en de competenties van zorgprofessionals versterken en laten doorgroeien.’ Met GKC wil de provincie jongeren warm maken voor een zorgopleiding, een netwerk creëren voor ondernemers en kennis van expertise benutten om innovaties door te voeren in de sector.

Björn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: ‘Eind augustus waren er in Vlaanderen 16 630 openstaande vacatures in de zorgsector. Op één jaar tijd steeg dat aantal met 54 procent. Reden hiervoor is de dubbele vergrijzing in de sector: zorgmedewerkers gaan massaal met pensioen en belanden zelf aan de andere kant van de lijn. De zorgverlening is van gedaante aan het veranderen. De integratie van technologie en digitalisering op de werkvloer heeft impact op alle functies, ook in de thuiszorg.’

Schepen Marc Van Peel (CD&V): ‘We hebben in de stad Antwerpen het dubbel aantal werklozen in vergelijking met de rest van het land. Dat komt omdat er een hele laag van vooral allochtone jongeren van de radar verdwijnen. De stad geeft extra steun voor deze moeilijke doelgroepen. Via sensibiliseringsacties in het test-lab kan men werkzoekenden de weg tonen naar laagdrempelige functies binnen de zorgsector zodat ze later eventueel kunnen doorstromen naar gekwalificeerde zorgberoepen.’ Men hoopt dat het lab klaar is tegen eind volgend jaar. (EM)

%d bloggers liken dit: