3 oktober is er een nationaal testmoment van BE-Alert

Donderdag 3 oktober is er een nationaal testmoment van BE-Alert waaraan de gemeentes van de zuidrand en rupelstreek aan deelnemen. Door BE-Alert te testen, oefent deze gemeente de procedures in. Alle geregistreerde inwoners krijgen die dag een testbericht via sms of e-mail.

Bij een noodsituatie in een van de gemeentes willen we jou immers graag snel verwittigen. Daarom kunnen de gemeentes gebruik maken van BE-Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. De veiligheidsdiensten bekijken steeds welk communicatiemiddel wordt ingezet.

Om een BE-Alert bericht te ontvangen, moet je je wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je op de hoogte bij een noodsituatie bij je thuis, op het werk of bij je familie. Mensen zonder mailadres kunnen zich op het onthaal van het gemeentehuis registreren met hun telefoonnummer.

Let op! BIN-leden zijn niet automatisch geregistreerd in BE-Alert, dit zijn twee aparte systemen.

%d bloggers liken dit: