Aanleg bijkomende opstelstroken aan kruispunten A12 in Aartselaar

Vanaf 15 november 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van bijkomende opstelstroken aan vier kruispunten van de A12 in Aartselaar. De extra opstelcapaciteit zal toelaten om meer groentijd te geven aan het verkeer vanuit de zijstraten. Het is na de invoering van een tijdelijke ‘werflichtenregeling’ in augustus de tweede maatregel die AWV op korte termijn doorvoert om de verkeersdruk in de omgeving van de A12 te verlichten. Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten verwacht AWV de aanleg nog voor het jaareinde te kunnen afronden. In juli heeft het Agentschap Wegen en Verkeer samen met verschillende partners overlegd over oplossingen voor een betere doorstroming van het verkeer op de A12. Er zijn toen een aantal maatregelen afgesproken op korte en langere termijn. Een eerste maatregel, de invoering van een tijdelijke ‘werflichtenregeling’ voor de duur van de werken van Aquafin, werd reeds in augustus ingevoerd.

Intussen bereidde AWV ook een volgende maatregel voor: de aanleg van bijkomende opstelstroken aan vier kruispunten van de A12 in Aartselaar.

Door bijkomende opstelcapaciteit te voorzien op de A12 ter hoogte van de kruispunten kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen. Deze maatregel moet de verkeersdoorstroming rond de A12 verbeteren en vooral de grote filedruk op de zijstraten helpen verlichten. Op langere termijn wordt het studiewerk rond de mogelijke plaatsing van één of meer fietsbruggen langs de A12 en het ondertunnelen van de kruispunten voortgezet zeggen ze nog bij het AWV. Deze werken die zullen starten op 15 november zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen voor het verkeer. Om de hinder tot een minimum te beperken, nemen AWV en de aannemer een aantal maatregelen. Zo zullen de werken waarvoor er rijstroken moeten worden ingenomen op de A12, enkel ’s nachts uitgevoerd worden. Overdag blijft de A12 in beide richtingen volledig open en zijn kruisende bewegingen op de kruispunten steeds mogelijk. ’s Nachts rijdt het verkeer op de A12 in beide richtingen over één rijstrook en zijn kruisende bewegingen op de kruispunten niet mogelijk. Tijdens de nachten van woensdag, donderdag en vrijdag wordt de A12 richting Brussel telkens afgesloten en moet het verkeer via de parallelle Boomsesteenweg/Antwerpsesteenweg (N177) rijden.

Meer info: https://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-bijkomende-opstelstroken-aan-kruispunten-a12-aartselaar

 

%d bloggers liken dit: