Aanpassing parkeervakken Hovesesteenweg in de gemeente Boechout

Vandaag woensdag 11 december en mogelijk ook morgen donderdag 12 december worden de parkeervakken op de Hovesesteenweg aangepast. In een eerste fase zullen enkele parkeervakken worden weggenomen door middel van zandstralen. In een tweede fase, waarschijnlijk in het voorjaar van 2020, zullen de parkeervakken die worden behouden opnieuw geschilderd worden. Het gaat hier over de parkeervlakken naast de rijbaan over Aldi (even zijde) – Twee (in plaats van drie in huidige toestand) parkeerplaatsen aan even zijde zodat de toegankelijkheid van de begraafplaats verbetert – Dwarse parkeerplaatsen naast de rijbaan net voor Ropstocklei – Vier parkeerplaatsen aan oneven zijde zodat op het gedeelte Ropstocklei tot aan het verkeerslicht nog steeds elf parkeerplaatsen beschikbaar zijn en Parkeerplaatsen naast de rijbaan voor de Jan Frans Willemsschool sluiten ze af in de gemeente Boechout.

 

Afbeelding van Harut Movsisyan via Pixabay

%d bloggers liken dit: