Al meer dan 4.000 burgers en 130-tal gemeenten doen mee met verkeerstelling Straatvinken

Vandaag begint de Week van de Straat, met als hoogtepunt op donderdag 20 mei de verkeerstelling Straatvinken. Dat burgeronderzoek, een initiatief van de Ringland Academie, de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven, wint steeds meer aan bekendheid. Voor de vierde editie schreven zich al meer dan 4.000 burgers in om in hun straat een uurtje het verkeer te tellen. Ook steeds meer lokale besturen mobiliseren voor Straatvinken. Zo’n 130 steden, gemeenten en districten roepen hun inwoners op om mee te doen. Voor het eerst sluiten ook Octopusscholen aan.

Met Straatvinken vinken burgers een uur lang in hun straat elke passerende voetganger, fietser, tram, bus, auto en bestel- en vrachtwagen af. Op donderdag 20 mei om 17 uur vindt de telling voor de vierde keer plaats. Het jaarlijkse burgeronderzoek loopt nog door tot 2030, om de noodzakelijke evolutie van de modal shift naar duurzamer verkeer na te gaan. De deelnemers worden ook uitgenodigd om via de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer verhalen over hun straat te delen en de leefbaarheid ervan te beoordelen. Het citizen-scienceproject is een initiatief van de Ringland Academie, de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven.

Al een 130-tal lokale besturen doet actief mee

De lokale overheden kunnen strategische tellocaties in kaart brengen en met het communicatiepakket van Straatvinken hun inwoners oproepen om mee te tellen. De telresultaten bieden waardevol materiaal voor hun mobiliteitsbeleid. Al zo’n 130 steden, gemeenten en districten hebben hun medewerking toegezegd.

Nieuw dit jaar: Week van de Straat

Straatvinken is dit jaar maar een van de evenementen tijdens de Week van de Straat, die voor het eerst georganiseerd wordt. Een overzicht van alle evenementen, waaraan iedereen kan deelnemen:

 • Straatvinken op donderdag 20 mei van 17 tot 18 uur
  Duizenden burgers in heel Vlaanderen vinken een uur lang het verkeer af in hun straat. Ze tellen elke passerende voetganger, fietser, auto, bus, vrachtwagen enz. De Universiteit Antwerpen zorgt voor een haarfijne analyse van alle resultaten. Lees meer bij Straatvinken.
 • Straat-O-sfeer vanaf zondag 23 mei
  Via deze bevraging vertellen burgers aan de hand van een verhaal en de beoordeling van 20 leefbaarheidsparameters hoe ze zich voelen in hun straat. Wetenschappers van HIVA – KU Leuven en Voices That Count zorgen ervoor dat alle resultaten eenvoudig te raadplegen zijn op een online platform en geven een fijnmazig beeld van wat er leeft in onze straten en buurten. Lees meer bij straat-O-sfeer.
 • Octopusscholen tellen ook mee
  Voor de eerste keer gaan ook leerlingen en leerkrachten bij de start of het einde van de schooldag het verkeer tellen in hun schoolomgeving. Dat gebeurt in samenwerking met Octopusplan, de organisatie die pleit voor duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes. Lees meer bij Octopusplan.
 • Dinsdag 18 mei: Congres Publieke Ruimte
  Topexperts en trendsetters schetsen concrete en haalbare maatregelen waar onze publieke ruimte nood aan heeft. Lees meer bij Infopunt Publieke Ruimte.
 • Donderdag 20 mei: Congres over de 15 minutenstad
  Iedereen zou binnen 15 minuten stappen of fietsen alle dagelijkse voorzieningen moeten kunnen vinden. Lees meer bij de Vereniging voor Ruimte en Planning.

Meer info op www.straatvinken.be/weekvandestraat.

Jaarlijkse opvolging van de modal shift

Om wetenschappelijke analyses te maken over trends in de mobiliteit is het belangrijk dat er continuïteit is in de data, ook tijdens aparte jaren zoals we die nu beleven. ‘We zijn erg benieuwd of de coronacrisis een blijvende impact heeft op het verkeer in de straten in Vlaanderen. Daarom is deze telling opnieuw zo belangrijk’, zegt mobiliteitsdeskundige Thomas Vanoutrive, die Straatvinken ondersteunt vanuit de Universiteit Antwerpen. ‘Door de volgehouden inspanningen van duizenden burgerwetenschappers hopen we na deze vierde editie de eerste conclusies te kunnen trekken over de langetermijntrends in de noodzakelijke shift naar duurzaam verkeer en de beleving van de straat.’

De Vlaamse regering schuift in haar regeerakkoord 2019-2024 ambitieuze doelstellingen naar voren voor de modal split, de verdeling van de gebruikte vervoermiddelen. Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40 procent duurzame vervoermiddelen: te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. In de grootstedelijke vervoerregio’s (Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond Brussel) ligt die ambitie op 50 procent. Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of het verkeer in de straten daadwerkelijk evolueert naar een duurzame modal split.

Uit de straat-O-sfeer-bevraging van voorgaande edities bleken de Vlaamse straten relatief hoog te scoren voor de bereikbaarheid van voorzieningen, het sociaal contact met buren en de oversteekbaarheid van de straat. De laagste scores waren er voor de parameters die belangrijk zijn voor kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. In de meeste straten kunnen kinderen niet veilig op straat spelen en zijn er onvoldoende rustplaatsen of plekken met schaduw of beschutting. Lees hier meer over de resultaten van de vorige edities.

Praktisch

Via www.straatvinken.be kunnen deelnemers zich inschrijven. Dat kan tot vlak voor de telling op donderdag 20 mei van 17 tot 18 uur. Deelnemers kunnen gebruikmaken van het papieren telformulier of de online teltool, die te vinden is op www.straatvinken.be en vooraf al eens uitgeprobeerd kan worden.

open.php?u=5aba03b865531f2f75a32233d&id=70c3527205&e=fed3c980d4

%d bloggers liken dit: