Alessandra Lamm (sp.a): ‘Kandidaat om Edegem in de schijnwerpers te plaatsen’

EDEGEM – Alessandra Lamm is advocate en sinds enkele jaren bestuurslid en nu voorzitter van de sp.a-afdeling in Edegem. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was ze lijsttrekker maar met 99 stemmen geraakte ze niet verkozen. Nu staat ze negende op de Vlaamse lijst. Ze is meteen de jongste vertegenwoordiger uit de Zuidrand op die lijst. Op de 28ste plaats prijkt Sonja Birchen uit Kontich.Christine Van Broeckhoven, ook uit Edegem, is lijstduwer bij de opvolgers.

Haar politieke engagement ligt in het verlengde van haar werk. ‘In 2011 kwam ik aan de balie terecht als stagiaire. Op het moment dat je begint te werken, ga je ook nadenken. Ik begon aan een loon van 1 250 euro en dat als zelfstandige. Vanaf het begin moet je elk kwartaal een bijdrage betalen voor de RSZ en ik kreeg al meteen mails met de vraag ‘om zelf voor mijn pensioen te zorgen.’ Daar klopt iets niet. Uiteindelijk betaal je heel veel sociale zekerheid en aan het einde van de rit moet je nog voor je oude dag gaan zorgen. Je leeft volledig in de onzekerheid van hoe je toekomst er zal uitzien.’

‘Als beginnend advocate behandel je ook om een aantal pro-deo zaken maar ook daar loopt het fout. De inkomensgrenzen om van een pro deo-advocaat te genieten liggen veel te laag. Hoe dikwijls heb ik niet tegen mensen moeten zeggen. ‘Sorry, maar je komt niet in aanmerking’ en vaak omdat hun loon amper 100 euro hoger was dan de grens. En die ligt niet hoog hoor: 1 011 euro voor een alleenstaande en 1 300 euro voor iemand die samenwoont, zonder personen ten laste, maar dan in de betekenis van ‘onder hetzelfde dak.’ Je hoeft dus geen relatie te hebben met die andere persoon. Toegang tot justitie is een basisrecht. Met de invoering van de 21 procent BTW zal de toestand niet meteen verbeteren.‘

Alessandra is opgegroeid met het socialisme. ‘Maar van thuis uit heeft men dat zeker niet gepromoot hoor. Twee van mijn overgrootvaders waren volksvertegenwoordigers voor sp.a. Willem Eekelers was bovendien onder meer schepen van onderwijs in Antwerpen. Hij stichtte Kindervreugd actief in het stedelijk onderwijs in Antwerpen en een instituut dat nog altijd zijn naam draagt en vandaag actief is in ’ t Kofschip aan de Baron de Celleslaan te Edegem. Beide waren bedoeld als tegenhangers voor katholieke jongerenverenigingen en streven ernaar kinderen met cultuur kennis te laten maken. en dat een tegenhanger wou zijn voor de katholieke jongerenverenigingen.’

Mijn andere overgrootvader Karel Van Hoeylandt was volksvertegenwoordiger voor sp.a in Temse. Zijn zoon, mijn grootoom, Bernard, was jarenlang senator voor sp.a.’ ‘Mijn broer is dan weer ooit opgekomen voor Groen in Edegem, maar heeft zijn politieke ambities voorlopig opgeborgen.’

Alessandra heeft het zich wel niet gemakkelijk gemaakt door te kiezen voor de sp.a in Edegem. ‘De socialistische partij heeft hier een voorgeschiedenis. Aangezien dit voor mijn tijd was, houd ik hier geen rekening mee en kijk ik naar de toekomst. Ik ben eens gaan kijken waar sp.a voor staat en dat sloot perfect aan bij mijn ideeën. De sp.a geeft mensen opnieuw zekerheid in verband met hun pensioen, ze zorgt ervoor dat mensen hun facturen opnieuw kunnen betalen en dat er genoeg koopkracht is. Iedereen moet daarvoor een eerlijke bijdrage leveren, ook de bedrijven. Sp.a staat voor een kleinere ‘ik’-cultuur. Klimaatmaatregelen zijn nodig maar het moet betaalbaar blijven voor iedereen.’

Het doet ons meteen denken aan de opmerking van Liesbeth Homans tijdens ons vorige weekendinterview: ‘Hetgeen de sp.a beloofde op 1 mei kost tien keer de Vlaamse begroting.’ ‘Daar gaan we weer. N-VA maakt mensen angstig. Onze voorstellen werden beoordeeld door het planbureau en daar kwam men tot de conclusie dat het wel kon.‘

VOOR EEN SOCIALER EDEGEM

Alessandra Lamm kwam op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op een onvolledige sp.a-lijst. ‘Mijn beslissing om deel te nemen aan de Vlaamse verkiezingen is ingegeven door Edegem. Ons resultaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is niet echt representatief. We hadden tien kandidaten en mijn beslissing om mee te doen is zeer laat gevallen. Ik was al langer achter de schermen bezig maar heb me pas op het laatste moment op de lijst gezet. Ik vind dat in Edegem alles wat socialer mag. Om hier een goede sp.a-werking te krijgen is het nodig om naar buiten te treden.’

Vorige week nog sloot sp.a Edegem zich aan bij het protest van de andere oppositiepartijen in de gemeente. Zij kantten zich tegen de beslissing van het gemeentebestuur om geen verkiezingsborden meer te plaatsen op openbare plekken. ‘Voor mij was dit een signaal van wat er mogelijk is wanneer één de partij aan de macht is. ‘Het gaat toch maar over verkiezingsborden’, zegt men dan maar in feite gaat het over democratie. De beslissing was in strijd met wat er tijdens de vorige legislatuur was overeengekomen. Het klopt niet dat N-VA dit had aangekondigd. Tijdens de gemeenteraad hebben ze niks gezegd en plots – uit het niets kwam dat verbod. Op dat moment stond er op de gemeentelijke website nog gewoon te lezen waar de verkiezingsborden zouden komen.’

‘Het probleem is vooral de manier waarop men dit heeft gecommuniceerd. Ik had gedacht dat ze slimmer waren. Eerder was gezegd dat de borden nog gerust twee verkiezingen zouden kunnen meegaan: voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar en nu dus. Trouwens, in oktober heb ik ze nog gebruikt en was er niks mis mee. Indien dit een voorproefje is van zes jaar N-VA-bestuur dan hou ik mijn hart vast.’

Allemaal goed en wel maar hoe kan een partij, die geen deel uitmaakt van de gemeenteraad zich profileren? ‘Door naar buiten te treden, aandacht te trekken en deel te nemen aan de burgervragen op de gemeenteraad. Versta me niet verkeerd: er zijn heel veel goede dingen gedaan in Edegem maar er moet wel een beleid worden gevoerd waarbij iedereen meekan. Daarvoor moet je nadenken en jezelf de vraag stellen: kan iedereen dit wel betalen, is alles wel toegankelijk voor alle mensen?’

‘Neem nu het containerpark. Voor wie goed sorteert is het een stuk goedkoper dan vroeger maar je moet kunnen sorteren, je moet er geraken. Vandaar dat mobiele containerparken ideaal zijn. Verder moet er een mantelzorgpremie komen. Er bestaan heel wat premies maar als burger moet je wel overal zelf gaan zoeken. Waarom stelt men geen zorgcoördinator aan? Er zou één loket moeten komen waar je met alles terecht kunt. ‘

Wanneer zal Alessandra tevreden zijn na de verkiezingen? ‘Indien ik meer stemmen behaal als de vorige maal en als de sp.a erop vooruitgaat zodat ze aan regeringsonderhandelingen kan deelnemen. Mensen moeten nu kiezen tussen een links of een rechts beleid. Indien Groen aan de macht komt moeten wij erbij zijn om het programma socialer te maken want ook zij stellen maatregelen voor waarbij men mensen uitsluit. Of ik het zie zitten om met de N-VA samen te gaan? Alles is mogelijk. Het zal afhangen van hoe de onderhandelingen verlopen maar je mag geen enkele democratische partij uitsluiten. Op dit moment lijkt het water tussen beide partijen wel erg diep zodat een coalitie N-VA-sp.a niet meteen evident is.

Wanneer we het hebben over de Vlaamse verkiezingen, spreken we over de nabije toekomst maar hoe ziet Alessandra zich verder evolueren? ‘Het is nog wat vroeg om daar iets over te zeggen. Ik ga me in ieder geval voor sp.a blijven inzetten maar ik kan niet voorspellen welke weg ik zal bewandelen. Voorlopig ben ik alvast tevreden met mijn baan in de advocatuur. Het laat me toe om mensen te helpen.

GEVANGENISSEN MODERNISEREN

Alessandra Lamm werkt op het kantoor van de bekende strafpleiter Jan De Man in Schoten. Zij is gespecialiseerd in straf- en familierecht. ‘Dankzij mijn job krijg ik een totaalbeeld van de maatschappij. Ik heb echt mensen ontmoet die hebben moeten slikken toen het BTW-tarief verhoogde. Dat moet terug naar zes procent gaan, maar daarover beslist Europa. Ik doe ook jeugdrecht en ben bekommerd over de wachtlijst in de zorg. Ondertussen moeten we wel roeien met de riemen die we hebben.’

Minister Koen Geens ging er vorige week nog prat op dat het aantal gevangenen onder zijn bewind drastisch is verminderd. ‘Dat komt gewoon omdat er een dienstnota is rondgestuurd waarbij werd beslist dat voor de straffen onder de drie jaar slechts één op de zes straffen moet worden uitgezeten. Dat lost het probleem niet op. De huidige gevangenissen – ik denk dan vooral aan Vorst en de Begijnenstraat – moeten worden gemoderniseerd en nieuwe complexen moeten worden gebouwd. Verder moet men inzetten op alternatieve straffen zoals een werkstraf en probatiestraffen waar mensen voorwaarden opgelegd krijgen en worden opgevolgd.

Een strafuitvoeringsrechtbank oordeelt of iemand al dan niet vervroegd vrijkomt. ‘Mensen vergeten dat die verschillende voorwaarden opleggen. Daarom zijn er gevangenen die ervoor kiezen om hun straf volledig uit te zitten. Nadeel is dan wel dat ze onvoorbereid terug in de maatschappij stappen. In Nederland is de situatie helemaal anders. Daar geven verschillende instanties hun advies. Bij ons zet de psychosociale dienst zijn aanbevelingen op een paar velletjes papier. Daar is dat een heel boek. Iemand opsluiten en hem of haar dan aan zijn lot overlaten kan niet. Ook in die mensen moeten we als maatschappij investeren.‘

Geens heeft goede dingen gedaan maar ook heel wat maatregelen aangekondigd zonder overleg te plegen met de sector. Het voorstel tot afschaffing van de onderzoeksrechter en het hof van assisen was niet verantwoord. Heel de sector stond toen in rep en roer. Wanneer je de onderzoeksrechter afschaft dan krijg je een openbaar ministerie met drie petjes op. Dat kan niet.’ Assisen moet blijven zoals het is. Mensen die zware misdaden hebben gepleegd moeten worden beoordeeld door hun medeburgers. Je merkt dat juryleden tijdens een proces groeien in hun rol. Hun beslissingen zijn heus niet ondoordacht. Assisen is één van de hoekstenen van onze rechtstaat. Om zwaarwichtige feiten te kunnen inschatten moet je je tijd nemen. Dat kan je niet zomaar afwerken op een halve dag voor de correctionele rechtbank. Het is een democratisch recht dat gewone burgers mee mogen oordelen of zij iemand verdacht van zware feiten nog in hun midden willen hebben. (EM)