Asbestonderzoek in buurt van brand afgerond

Op zondag 3 juli woedde er een hevige brand bij een houtverwerkingsbedrijf op de Sint-Bernardsesteenweg in Hemiksem. Al snel bleek dat er daarbij – in beperkte mate – asbestpartikeltjes verspreid waren in de nabije buurt. Het onderzoek naar die verspreiding van asbestpartikeltjes is nu afgerond.

Slechts op enkele percelen in de Rupske Lauwerslaan en Adolf Vervlietlaan heeft een onafhankelijke adviseur/deskundige asbest asbestpartikeltjes aangetroffen. ‘Het gaat over twee woningen in de Adolf Vervlietlaan en vier woningen in de Rupske Lauwerslaan; de waterputten van vijf woningen langs de gracht in de Adolf Vervlietlaan worden verder nagekeken’, verduidelijkt burgemeester Luc Bouckaert. Hij voegt eraan toe dat de eigenaars van de betreffende percelen al geïnformeerd zijn over de wijze waarop de opruiming van de asbestpartikeltjes zal plaatsvinden. Een gespecialiseerde opruimfirma heeft inmiddels de opdracht gekregen om per perceel de nodige actie te ondernemen.

De bevindingen van de onafhankelijke adviseur/deskundige asbest zijn via een officieel plan van aanpak bezorgd aan het lokaal bestuur. Op basis van dit plan van aanpak worden de algemene voorzorgsmaatregelen opgeheven. Inwoners van de wijk rond het houtverwerkingsbedrijf kunnen weer zorgeloos hun tuin betreden. Kinderen kunnen er opnieuw naar hartenlust buiten ravotten. De inwoners voor wie alsnog specifieke voorzorgsmaatregelen gelden, zijn hiervan op de hoogte.

‘We bedanken de inwoners van de wijk voor hun begrip en hun medewerking tijdens de voorbije dagen. Ook aan iedereen die zich zo actief heeft geëngageerd om dit verhaal tot een goed einde te brengen, wens ik oprecht hulde te brengen’, besluit de burgemeester.

%d bloggers liken dit: