Beleidsrapporten voortaan consulteerbaar via nieuwe begrotingsapp

Stad en OCMW Lier introduceren een nieuwe begrotingsapp. Deze gebruiksvriendelijke app maakt niet alleen het opvolgen van de beleidsevaluatie en projecten makkelijker, maar faciliteert ook de opmaak van beleidsrapporten. Bovendien kunnen via deze app deze documenten op een vlotte manier ontsloten worden.

Beleidsrapporten (meerjarenplannen en jaarrekeningen) van lokale besturen worden momenteel hoofdzakelijk opgemaakt vanuit een budgettair/financiële invalshoek. Er is echter een groeiende behoefte om meer vanuit een beleidsmatige/inhoudelijke insteek te werken. Zo kan men nagaan of de vooropgestelde doelstellingen en actieplannen wel tijdig en kwaliteitsvol worden uitgevoerd zodat het uitgestippelde beleid ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Tot op vandaag wordt in beleidsrapporten al wel stilgestaan bij de inhoudelijke opvolging van de belangrijkste doelstellingen, maar is het voor raadsleden en burgers vaak een hele klus om daar een transparant zicht op te krijgen. Ook voor de stadsadministratie is er geen handige software beschikbaar om op een gestructureerde manier acties en projecten op te volgen en om daar op een efficiënte manier over te rapporteren.

Met de aankoop van dit softwareprogramma maakt Stad en OCMW Lier een grote sprong voorwaarts in het beleidsmatig werken en rapporteren. Dankzij deze toepassing kunnen we op een uniforme en gestructureerde manier de belangrijke speerpunten en projecten uit het meerjarenplan opvolgen en hierover op een visueel aantrekkelijke manier rapporteren aan de raadsleden en burgers.

De ambitie van het stadsbestuur is om op deze manier de raadsleden en burgers op een actieve manier te informeren over en betrekken bij de uitvoering van het meerjarenplan. Beleidsrapporten worden voortaan gepubliceerd op een speciaal daarvoor ontwikkeld webplatform dat men via de website van de stad kan raadplegen. Van zodra de gemeenteraad de BBC-beleidsrapporten goedkeurt, zullen die ook consulteerbaar worden via het online webportaal.

Stad Lier is de eerste gemeente die deze app volledig uitrolt bij de opmaak van beleidsrapporten. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Stad Lier innovatieve IT-oplossingen invoert om het haar burgers en gemeenteraadsleden gemakkelijk te maken en optimale informatie ter beschikking te stellen. De jaarrekening 2020 werd volledig opgemaakt met deze software. Na goedkeuring door de gemeenteraad eind juni zal de jaarrekening 2020 via deze begrotingsapp ter beschikking gesteld worden.

Verantwoordelijk: burgemeester F.Boogaerts

met vriendelijke groeten

Annemie Breugelmans I deskundige externe communicatie

Stad en OCMW Lier l Externe communicatie

Dungelhoeffsite – Paradeplein 2 bus 1 – 2500 Lier

tel. 03 8000 351 – annemie.breugelmans

www.lier.beVolg_ons_op_sociale_media

%d bloggers liken dit: