Bereikbaarheid stadsdiensten tijdens eindejaarsperiode en kerstboomophaling

Op feestdagen zijn de meeste diensten van de stad Antwerpen gesloten. Tijdens de eindejaarsperiode, van 23 december 2019 tot 5 januari 2020, geldt er voor een aantal diensten bovendien een aangepaste uurregeling.

Op www.antwerpen.be staan de openingsuren vermeld per dienst op de webpagina van de dienst zelf. Burgers zoeken het best van tevoren op de website op of de locatie die ze willen bezoeken al dan niet geopend is of dat er aangepaste openingsuren gelden.

Afvalophaling en opening recyclageparken

Het personeel van de veegdiensten, huisvuilophaling en recyclageparken blijft tijdens de eindejaarsperiode doorwerken. Op kerstmis en nieuwjaarsdag wordt er ingezet op het vegen van de meest propergevoelige straten en de lediging van de vuilbakken en sorteerstraten.

De stad Antwerpen plant om in de toekomst afval op te halen op een feestdag. Er moet hierover nog een beslissing worden genomen door het Antwerpse stadsbestuur na overleg met de vakbonden. Tot die tijd geldt de huidige regeling: geen afvalophaling op een feestdag.

De afvalophaling wijzigt op kerstmis en nieuwjaarsdag. De nacht van 24 op 25 december en van 31 december op 1 januari is er geen ophaling, op de feestdagen zelf ook niet. Bewoners waarvan het huisvuil normaliter op die momenten wordt opgehaald, moeten dit de werkdag erna buitenzetten. De nachtophaling van 25 op 26 december en van 1 op 2 januari verloopt normaal.

Deze regelingen zijn ook steeds terug te vinden op de ophaalkalender. De kalender voor 2020 werd intussen via het Minder Afval Magazine verspreid en is vanaf 1 januari ook online terug te vinden op www.antwerpen.be/ophaalkalender.

De recyclageparken zijn op woensdag 25 december en woensdag 1 januari gesloten. Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluiten de recyclageparken uitzonderlijk vroeger, om 13 uur. Verder volgen ze de gewone openingsuren. Antwerpenaars kunnen er dus ook op 26 december en 2 januari terecht.

Kerstboomophaling

In de loop van januari haalt de stad kerstbomen op. U mag uw kerstbomen aanbieden samen met de rest van uw huisvuil op het gewone moment van huisvuilophaling in de periode tussen 6 en 31 januari. Ook bewoners van gebieden die sorteerstraatjes gebruiken, kunnen hun kerstboom aanbieden. Alle info staat vanaf 1 januari op www.antwerpen.be/ophaalkalender.

Stedelijk contactcenter

Het stedelijk contactcenter is telefonisch bereikbaar op weekdagen, op het nummer 03 22 11 333. Tijdens de eindejaarsperiode is het stedelijk contactcenter uitzonderlijk gesloten op 25, 26 en 31 december en op 1 en 2 januari. Op 24 december is het uitzonderlijk gesloten om 16 uur in plaats van 17 uur.