Bewonersverenigingen gaan in beroep tegen ontbossing van de Kleiputten Terhagen.

Dinsdag 27 september gaat de eerste zitting door van het beroep dat buurtbewoners aantekenden tegen de ontbossing van de Kleiputten Terhagen in Boom en Rumst.

Op 13 mei van dit jaar verleende minister Zuhal Demir de omgevingsvergunning om ongeveer 55ha van de Kleiputten Terhagen te ontbossen om er 4,5 miljoen kubieke meter Oosterweel-grondoverschotten te laten storten door Lantis.

Buurtbewoners, verenigd in de vzw’s ’Red onze Kleiputten’ en ‘Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek alsook de ‘Koninklijke Maatschappij De Lustige Vissers’ tekenden onmiddellijk beroep aan.

De eigenaars van dit gebied, de provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg, beweren dat het hele gebied gesaneerd moet worden.

‘Red onze Kleiputten’ legde het dossier voor aan verschillende deskundigen, die allemaal bevestigden dat enkel een kleine zone (4,5 hectare) met een asbeststort dringend moet gesaneerd worden. “Maar”, zeggen ze, “de licht verhoogde sulfaatconcentraties in het gebied zijn op zich geenszins een humaan toxicologisch probleem. Wie verder stroomafwaarts de Schelde woont, of in laaggelegen gebieden in de nabijheid van de zee, zal van nature hogere sulfaatgehalten in het water en grondwater zien. Daarvoor moet in de Kleiputten Terhagen absoluut niet gesaneerd worden”.

De buurtbewoners leggen er de nadruk op dat de Kleiputten Terhagen een enorm waardevol gebied zijn omwille van de natuur en de bio-diversiteit. Bovendien is het een rustgevend gebied voor wandelaars, mountain-bikers, jeugd, vissers …

%d bloggers liken dit: