Bodem in Schelle ‘grondig’ goed bevonden

De resultaten van het recent gevoerde bodem- en wateronderzoek naar mogelijke PFOS-vervuiling in Schelle blijven onder de streef- en richtwaarden. Sanering is niet aan de orde.

‘We kozen voor duidelijkheid en zekerheid. Met onzekerheid is immers niemand gediend. Verspreid over vijf locaties werden vijftig grondstalen in het woon- en in het landbouwgebied genomen.

Ook het grondwater van onze volkstuin Aerdborg werd geanalyseerd. De resultaten bleven overal onder de richt- en streefwaarden. In het waterstaal werden geen PFOS-verbindingen gedetecteerd.

Een hele opluchting,’ aldus burgemeester Rob Mennes (CD&V), tevens bevoegd voor milieu en klimaat.

‘Voor onze landbouwers is dit al bijzonder goed nieuws. We wachten nog op de analyseresultaten van de onderzochte groenten en eieren.

Geruststellend is al dat de grond- en waterstalen van Aerdborg gunstig zijn’, aldus schepen van landbouw Axel Boen (CD&V).

%d bloggers liken dit: