Boechout investeert ruim 10 miljoen euro en blijft financieel gezonde gemeente

De gemeenteraad keurde de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Burgemeester Koen T’Sijen, bevoegd voor Financiën, licht toe: “De financiën van de gemeente Boechout blijven gezond. Op het exploitatiebudget, dit is het budget voor subsidies, personeels- en werkingskosten, wordt elk jaar een overschot gerealiseerd. In 2020 bedragen de ontvangsten 18.404.768 euro en de uitgaven 16.940.041 euro. De totale schuld daalt met 4,5 miljoen euro, van 31.646.369 in 2020 naar 27.125.213 euro in 2025.”

De financiële meerjarenplanning sluit ook af met een positieve autofinancieringsmarge, d.i. de financiële ruimte die de gemeente heeft om extra leningen af te sluiten. In 2020 bedraagt de autofinancieringsmarge 297.270 euro.

“Het overschot op het exploitatiebudget en de financiële ruimte om te lenen stelt de gemeente in staat om tot 2025 voor 10.068.445 euro aan investeringen te realiseren,” aldus de burgemeester.

De meerjarenplanning werd gestemd op de gemeenteraad van 16 december, meerderheid tegen oppositie.

 

De belangrijkste investeringen voor de legislatuur zijn:

 • De aankoop van natuurgebied (325.000)
 • De vernieuwing van de Dr. Theo Tutsstraat (326.748)
 • De aanleg van fietspaden op de Wommelgemsesteenweg (300.000)
 • De realisatie van een seniorenontmoetingscentrum in de Bunderhoeve (50.000)
 • De opstart van de volgende restauratiefase van de kerk in Vremde (132.000)
 • De aanleg van buurtpleintjes: hoek Heuvelstraat-Molenlei (30.000) en Kardinaal Sterckxstraat (75.000)
 • De realisatie van een rustbankenplan (10.000)
 • Een skatepark voor jongeren (200.000)
 • Meer parkeerplaatsen in de stationsomgeving/Molenlei (170.000)
 • De afwerking van de fietsostrade Antwerpen-Lier (270.000)
 • De aanleg van de Groenstraat-Toeffelhoek (574.500)
 • De realisatie van een fietspad in het tweede deel van de Broechemsesteenweg (300.000)
 • Het herstel van de landelijke weg Smeendijk (145.000)
 • De investering in snelheidscamera’s ANPR (200.000)
 • Investeringen in de kinderopvang Wigwam (59.960)
 • Het onderhoud van fiets- en voetpaden (515.000)
 • Het onderhoud van wegen (920.000)
 • Investeringen in mobiliteitsmaatregelen voor veiliger verkeer (225.000)
 • Het openhouden van trage wegen (30.000)
 • Het uitvoeren van parkbeheersplannen (5.000)

 

Via het exploitatiebudget zullen er tot 2025 extra middelen gaan naar:

 • Participatie en thematische communicatie (51.000)
 • Ontwikkelingssamenwerking (376.125)
 • Duurzaamheidsbeleid (75.000)
 • Herbebossingsprojecten (15.000)
 • Groenonderhoud en pleintjes (179.964,30)
 • Handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening en milieu (90.000)
 • Decoratie/feestverlichting dorpskernen (118.893)
 • Erfgoed en toerisme (93.000)
 • Culturele programmatie (300.624,56)
 • Belevingsactiviteiten, zoals bv. Boechout trailt (18.000)
 • Kampvervoer voor de jeugdbewegingen (120.000 euro)
 • Activiteiten voor tienerjongeren (14.000)
 • Welzijnsbeurs (2.000)

In brandweer en politie wordt er de komende 6 jaar in totaal 1.451.655 euro geïnvesteerd. Daarnaast organiseren zij hun jaarlijkse werking met respectievelijk 1.258.176 en 450.507 euro. Voor het sociaal beleid, het vroegere OCMW, wordt jaarlijks meer dan 600.000 euro vrijgemaakt.

Na de federale, ook een lokale taxshift

Bij de verlaging van de federale personenbelasting heeft de gemeente de dalende inkomsten uit de personenbelasting niet gecompenseerd.  Hierdoor wordt in 2021 een gecumuleerde belastingverlaging voor de burgers gerealiseerd van 553.168,57 euro, of gemiddeld 41,69 euro per inwoner van Boechout.

“Desalniettemin realiseert de gemeente Boechout nog een extra belangrijke belastingverschuiving of lokale taxshift,” zegt Koen T’Sijen, “we gaan minder belasten op arbeid en inkomen en meer op vermogen. Dat betekent dat de aanvullende gemeentelijke personenbelasting verder blijft dalen van 7,3 % naar 6,9 %. Dit is dus nog een extra belastingverlaging, bovenop de federale taxshift. De impact van deze lokale, bijkomende belastingverlaging bedraagt 300.000 euro. Dit zal voor hetzelfde bedrag wel gecompenseerd worden via een verhoging van de onroerende voorheffing van 775 tot 846 opcentiemen, berekend op het Kadastraal Inkomen.”

 

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente en het OCMW blijft positief en bedraagt in 2020 634.144. Voor het Autonoom Gemeentebedrijf (sportpark Sneppenbos) bedraagt dit resultaat 1.738.504 euro.

 

%d bloggers liken dit: