Boechout maakt plannen voor hondenweide

De gemeente Boechout wil een hondenweide aanleggen en is volop bezig met de ideeën en plannen daarrond. De eerste stap was een online enquête. Op basis daarvan bracht een tijdelijke adviesraad haar advies over aan het gemeentebestuur, met onder andere enkele suggesties voor een locatie. Boechout hoopt volgend jaar over te gaan tot de realisatie.

In oktober lanceerde de gemeente Boechout een online enquête over hondenweides. Inwoners konden onder andere laten weten of ze het al dan niet een probleem zouden vinden dat er een hondenweide in hun buurt komt, hoe vaak ze de hondenweide denken te bezoeken, welke speelelementen ze verwachten, welke locaties ze in gedachten hebben enzovoort. “De enquête werd meteen door heel wat inwoners ingevuld. Daar waren we blij om. In totaal kregen we zo’n 375 antwoorden. Het thema leeft”, stelt schepen van Publiek domein Philip Verstappen vast.

Daarnaast deed Boechout een oproep naar inwoners die graag actief meewerken aan de plannen rond de hondenweide. Zij werden uitgenodigd op een tijdelijke, digitale adviesraad begin december. “De tijdelijke adviesraad is een primeur voor onze gemeente. We merken dat inwoners zich graag engageren, maar vaak enkel bij specifieke onderwerpen die hen na aan het hart liggen. Daarom gaven we geïnteresseerden de kans om enkel over de hondenweide mee na te denken”, legt Philip Verstappen uit. En met succes, want aan de hand van de resultaten van de enquête, stelden ze een advies op voor het college van burgemeester en schepenen.

Locaties

In het advies staat dat een hondenweide in Boechout zeker nodig is. “Het bevat ook suggesties over de inrichting en de locatie. Zo stellen ze de Bunderkes, het Heuvelhof of Zuiderdal voor in Boechout en het Kriekenhof in Vremde”, zegt de schepen van Publiek domein. Verder benadrukt het advies het belang van sensibilisering van hondeneigenaars. Uit de bevraging bleek dat loslopende honden en niet-opgeruimde hondenpoep storende factoren zijn. “De plaatsing en spreiding van vuilnisbakken in en rond de hondenweide is dus een belangrijk aandachtspunt”, zegt Philip Verstappen.

Het advies wordt nu voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij zullen in de komende periode een beslissing nemen. “Hopelijk kunnen we in de loop van volgend jaar een leuke hondenweide in Boechout realiseren”, besluit de schepen.

%d bloggers liken dit: