Boechout wordt Reusvriendelijke gemeente

Gerard de Filosoof en Tante Trees zijn reuzen die al tientallen jaren leven in de Boshoek in Boechout. Voortaan mag de gemeente het label ‘Reusvriendelijke Gemeente’ dragen. De overhandiging van de oorkonde staat gepland op nu zondag 16 juni, net voor het begin van de Narrenstoet. De Vlaamse reuzencultuur is één van de oudste tradities in Vlaanderen. Vier jaar geleden werd ze op de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Daardoor kregen de Vlaamse reuzengilden een officiële erkenning voor het in leven houden van deze unieke traditie. De vzw Reuzen in Vlaanderen wil de steden en gemeenten waar reuzen leven de mogelijkheid bieden zich naar de buitenwereld toe actief te engageren in het behoud van de reuzencultuur. Daarvoor werd het label ‘Reusvriendelijke gemeente’ ingevoerd. Reuzen uit gemeenten met het label ‘Reusvriendelijke gemeente’ mogen het hele land rondreizen. Burgemeester Koen T’Sijen is blij met de erkenning: ‘De reuzentraditie wordt in onze gemeente echt gekoesterd. Boechout is al jaren de fiere thuishaven van Gerard de Filosoof en Tante Trees. De reuzen paraderen elk jaar in de Narrenstoet, het hoogtepunt van een weekend feestvieren in de Boshoek in Boechout.’ De Narrenstoet is een folklorestoet waar er de draak gestoken wordt met de Boechoutse en nationale politiek. Nu Zondag 16 juni om 13.50 uur, net voor de start van de Narrenstoet, zullen Luc Ceulemans van Reusvriendelijke gemeente vzw en de burgemeester het label overhandigen aan Katrijne Van Hoof van de Narrenclub.

%d bloggers liken dit: