Boechouts schepencollege keurt omgevingsvergunning Aldi goed

Het college van burgemeester en schepenen in de gemeente Boechout heeft op 26 november de omgevingsvergunning verleend aan Aldi voor het bouwen van een nieuwe winkel. De voorschriften van de gemeentelijke bouwcode en het Burgerlijk Wetboek worden gerespecteerd. De Aldi op de Hovesesteenweg bestaat al meer dan 20 jaar. De winkel is goed geïntegreerd in de dichtbevolkte buurt. Vele buren komen te voet of met de fiets en springen er dagelijks binnen voor hun boodschappen. Een beperkt aantal mensen komt met de auto. Aldi kiest voor een dicht winkelnetwerk en er is altijd wel een Aldi in de buurt. De winkel wordt door de buurt ook gewaardeerd omwille van zijn publiek toegankelijke parking na sluitingstijd. Dit zal ook zo blijven met de nieuwe winkel: in totaal komen er 90 auto- en 40 fietsparkeerplaatsen. Zo wordt er voldaan aan de parkeerbehoefte en is er voldoende restcapaciteit om drukkere verkoopdagen op te vangen. Schepen van Omgeving Kris Swaegers: ‘We hebben constructieve gesprekken gevoerd met de Aldi directie én met de buren. Daardoor werden veel verbeterpunten opgenomen in de plannen: de zonnepanelen die eerst vooraan voorzien waren, komen nu achteraan. Vooraan komt een groendak. Er komen geluidsschermen rond de parking achteraan en een loskade binnen in het gebouw. Lokale kunstenaar François Blommaerts zal alvast een serene achtergevel creëren, die op de begraafplaats zal uitgeven.’ De Gecoro adviseerde negatief wat betreft de schaalgrootte van de winkel, maar Aldi vindt het wenselijk om in dit nieuwe winkelgebouw de netto-handelsoppervlakte uit te breiden. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de implementatie van het moderne winkelconcept: meer comfort voor klanten en personeel, naast meer opslagruimte. Andere argumenten van de Gecoro werden wel opgenomen in de stedenbouwkundige voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het beperken van laad- en losmomenten voor vrachtwagens, voldoende signalisatie aan de in- en uitritten, de noodzaak van een lichtstudie voor de parking, laadpunten voor elektrische voertuigen, het voorzien van een groenbuffer met 22 hoogstambomen enz. Het bouwproject zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

%d bloggers liken dit: