Boechoutse gemeenteraad stemt in met ondertekening Burgemeestersconvenant 2030

Het Burgemeestersconvenant 2030 of ‘Covenant of Mayors’ is een campagne van de Europese commissie voor lokale overheden. Het is een ​engagement dat zich richt op het verlagen van de CO2-uitstoot op ons eigen grondgebied, het verhogen van de klimaatbestendigheid en de inzet op hernieuwbare energie. De gemeenteraad van maandag 26 oktober stemde eenparig voor het ondertekenen van het nieuwe convenant 2030.

Kris Swaegers, schepen van o.a. Milieu, Klimaat, Energie en Duurzaamheid, benadrukte in haar presentatie van maandag 26 oktober hoe belangrijk het lokale niveau is voor de energietransitie en de strijd tegen de klimaatverandering: ‘Een lokale overheid kan handelen en de verantwoordelijkheid voor de klimaatactie delen met de regionale en nationale niveaus. Ze speelt een belangrijke rol bij de bescherming van het grondgebied tegen de verschillende gevolgen van de klimaatopwarming. Door het convenant te ondertekenen, belooft de gemeente een aantal engagementen na te streven: het verminderen van de uitstoot van CO2 op het grondgebied met tenminste 40%, het verhogen van de veerkracht van het grondgebied ​tegen de feitelijke klimaatopwarming en het opmaken​ en uitvoeren van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan.’

Intercommunale IGEAN en provincie Antwerpen ondersteunen de lokale besturen in de opstap naar het Burgemeestersconvenant 2030. De intercommunale zal mee de gemeentelijke klimaatactieplannen voorbereiden en uitwerken. Dit zal gebeuren met veel overleg met de lokale besturen, door het opstellen van de nodige analyses en door het betrekken van de burgers aan de hand van een enquête. De uitkomst zal een klimaatactieplan zijn op gemeentelijk niveau. Zo sluit de gemeente Boechout zich aan bij de grote groep van gemeenten in de provincie Antwerpen die ook via hun intercommunale het Burgemeestersconvenant ondertekenden. ​De ondertekening van het Convenant door de burgemeesters is gepland op 3 december 2020.

 

%d bloggers liken dit: