Bomen kappen werken langs de Scheldeboord en Bredestraat

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, zal op woensdag 18 en/of donderdag 19 december een groot aantal bomen kappen langs de Scheldeboord en de Bredestraat. Dit is nodig om ondergrondse elektriciteitskabels aan te leggen.

Deze nieuwe elektriciteitskabels moeten het bedrijf Umicore na de uitbreiding van hun site in Hoboken blijven voorzien van voldoende energie.

Geluidshinder tijdens de werken

De geplande werken langs de Scheldeboord en Bredestraat zullen voor enige geluidshinder zorgen door het gebruik van kettingzagen en hakselaars. Elia stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. De werken vinden enkel overdag plaats tussen 7.00u en ten laatste 18.00u.

Herstel van groenzone in november 2020

Elia compenseert alle bomen die worden gekapt. In samenspraak met de gemeente Hemiksem en Natuurpunt zal Elia de groenzone heraanplanten met nieuwe bomen. Dit gebeurt in november 2020, het eerstvolgende plantseizoen na de uitvoering van de werken. De groenzone wordt tijdelijk ingezaaid met grassen. De bestaande bomen krijgen een tweede leven door de boomstammen gedeeltelijk te hergebruiken als speeltoestellen in de speelbossen van de gemeente.

%d bloggers liken dit: