Camera’s tegen sluikstorten betrappen verschillende daders

Het lokaal bestuur Duffel kocht in het voorjaar twee mobiele camera’s aan in de strijd tegen sluikstorten. Tijdens de week van de handhaving, een initiatief van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en VVSG, waarbij er extra aandacht is voor zwerfvuil en sluikstort, zetten we hun resultaten al eens in de kijker.

“Sluikstorten is terecht een bron van ergernis voor velen. We willen dit dan ook efficiënter aanpakken en kozen ervoor om extra middelen onder de vorm van twee mobiele camera’s in te zetten. Deze camera’s konden we eind mei op enkele gekende probleemlocaties installeren. Sinds ze actief zijn, konden we al verschillende overtredingen vaststellen. Hiervan zijn reeds 18 sluikstorters positief geïdentificeerd waarvoor er een PV is opgesteld”, zegt schepen van milieu en natuur, Isabel Glorie.

“Dergelijk gedrag past gewoon niet en verdiend een straffere aanpak. De geïdentificeerde overtreders mogen zich dan ook aan een hoge GAS-boete verwachten en zullen daarenboven de factuur van de opruimkosten in de bus krijgen”, vult burgemeester Sofie Joosen aan. “De camera’s zullen blijvend ingezet worden op de gekende sluikstortlocaties in Duffel met als doel de sluikstorter af te schrikken en diegenen die toch sluikstorten te kunnen vatten en te straffen”.

%d bloggers liken dit: