Captatieverbod provincie Antwerpen – ook in Boechout

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Het verbod is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan. De gouverneur van onze provincie roept op om zeer zuinig en oordeelkundig om te gaan met water, een schaars en waardevol goed. Zeker nu er voor de komende dagen opnieuw droog en zeer warm weer wordt voorspeld. Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijv. grond- of leidingwater. Maar de gemeente Boechout roept haar inwoners toch op om zuinig om te gaan met leidingwater. En ook het wassen van auto’s een aantal weken uit te stellen.

%d bloggers liken dit: