CD&V gaat voor werkgelegenheid, een dorp op maat en beleefbaar groen

ANTWERPEN – CD&V Provincie Antwerpen heeft de lijsttrekkers voor de komende provincieraadsverkiezingen voorgesteld. Ludwig Caluwé (57) uit Essen voert de lijst in het arrondissement Antwerpen aan. Hij is momenteel gedeputeerde, net zoals zijn collega Peter Bellens uit Herentals, die de lijst in het arrondissement Turnhout trekt. Ondervoorzitter van de provincieraad Lili Stevens uit Duffel staat op nummer één in het arrondissement Mechelen.

CD&V pleit resoluut voor het behoud van de provincies als intermediair bestuursniveau om lokale besturen bij te staan bij gemeentegrensoverschrijdende problemen. De partij wil gaan voor een ‘provincie met streken.’ Ludwig Caluwé: ‘De provincie Antwerpen voert vandaag al een regionaal en gediversifieerd beleid, dat andere accenten legt in Klein-Brabant dan in de Noorderkempen of de Antwerpse Zuidrand en zeker met betrekking tot de grootstedelijke problematiek. Dat kan allemaal nog verder worden uitgebouwd binnen de provincie, voor de grondgebonden beleidsdomeinen waarvoor de provincie nog bevoegd is. Ben je voor fietsostrades, voor groene domeinen, voor droge voeten,… dan moet je wel CD&V stemmen, want alle andere partijen willen de provincies opdelen of afschaffen.’

CD&V Provincie Antwerpen schuift voor de provincieraadsverkiezingen drie uitgesproken ambities naar voor. In een welvarende regio krijgen ondernemingen letterlijk en figuurlijk ruimte om te groeien. Naast het feit dat CD&V het ondernemerschap en innovatie verder wil stimuleren, zet ze ook sterk in op een arbeidsmarktbeleid dat nog meer inspanningen levert om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. ‘Eén van de belangrijke toekomstige projecten, waar we de voorbije maanden en jaren al inspanningen voor hebben geleverd, is het nieuwe Havenbelevingscentrum op de Droogdokkensite. Daar komt de focus nog meer te liggen op de arbeidsmarktkansen voor jongeren en andere geïnteresseerden. De provincieraad van 28 juni zette alvast het licht op groen voor het aanstellen van een ontwerper.’

Peter Bellens: ‘Op initiatief van de CD&V-gedeputeerden is de provincie Antwerpen een nieuw dorpenbeleid aan het opstarten om in de volgende legislatuur over de hele provincie uit te rollen. Vandaag testen we dit uit in Laakdal, Hulshout, Heist-op-den-Berg en Essen om een overkoepelende methodiek te ontwikkelen, die voldoende ruimte laat voor maatwerk, want ieder dorp is anders.’ Beleefbaar groen zorgt voor plaatsen waar mensen kunnen verpozen, maar mekaar ook kunnen ontmoeten. De provincie Antwerpen heeft hier de voorbije jaren al sterk op ingezet met concreet resultaat de komende jaren. Caluwé: ‘Denk maar aan de nieuwe groenzone in de stad Antwerpen aan het nieuwe provinciehuis, de ontwikkeling van de abdijsite in Hemiksem door Kempens Landschap in samenwerking met lokale besturen, zoals ook bij domein Paters Redemptoristen in Essen, Zusters Franciscanessen in Wuustwezel, domein Frythout in Hove,…’ Lili Stevens: ‘We moeten dat koesteren en alle kansen geven. De provincie Antwerpen doet dat en heeft een paar zeer sterke troeven om nog verder te ontwikkelen, dicht bij de burger. Daarin moeten we blijven investeren, omdat iedereen er wat aan heeft.’ (EM/Foto CD&V)

 

%d bloggers liken dit: