College van burgemeester en schepenen verlengt steunmaatregelen voor verenigingen en bedrijven

In de verdere strijd tegen het coronavirus, werden de maatregelen om verdere verspreiding van het virus opnieuw verstrengd. Omwille van die maatregelen moeten sommige sectoren tijdelijk de deuren weer sluiten. De Federale en Vlaamse overheden activeerden een hele reeks aan steunmaatregelen. Daarnaast herbekijkt het college van burgemeester en schepenen de lokale steunmaatregelen voor verenigingen en bedrijven.

De steunmaatregel gericht op Lierse horeca-uitbaters die een pand in eigendom van de stad en OCMW Lier huren, geldt ook nu. Dit betekent dat er een huurvrijstelling van 75% is voor de volledige duur van de federaal opgelegde sluiting. Indien de huurder een brouwerij is, dient deze de vrijstelling door te rekenen aan de eindhuurder.

Verenigingen huren stedelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur meestal op grond van een retributiereglement. Tijdens deze periode van verplichte sluiting van de infrastructuur wordt de huur kwijtgescholden. Voor langdurige huur- of pachtovereenkomsten zal een pro-rata vrijstelling gegeven worden voor de sluitingsperiode.

Openbare markten mogen plaatsvinden, maar met een beperking tot de essentiƫle kramen. Standhouders van niet-essentiƫle kramen met een vaste standplaats worden vrijgesteld van standgeld voor de periode van verplichte sluiting.

 

%d bloggers liken dit: