Covid19-steunplan voor Hemiksemse middenstand en verenigingen

Het college van burgemeester en schepenen besliste om de plaatselijke middenstand en de verenigingen een éénmalige financiële steun te voorzien. Voor de middenstand die te lijden heeft onder de huidige coronaproblematiek heeft de steun als doel een bedrag van maximum 150 euro te vergoeden voor de aankoop van beschermingsmiddelen. De middelen die aangekocht zijn sedert 13 maart en aangetoond kunnen worden, komen in aanmerking.

MIDDENSTAND

Om hiervoor in aanmerking te komen dient men in Hemiksem een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uit te oefenen én dient de winkelruimte, praktijk of bureau zich in Hemiksem te bevinden. Bovendien betreft het een hoofdactiviteit waarbij de zelfstandige rechtstreeks en persoonlijk in contact komt met de klant (dus geen webshop). Winkelketens of franchisenemers met een vestiging in Hemiksem komen niet in aanmerking voor deze compensatie. Het bedrag van maximum 150 euro kan maar éénmalig worden aangevraagd. Deze aanvraag dient uiterlijk op 30 december om 12 uur ingediend te zijn bij de dienst lokale economie in het administratief centrum (Sint Bernardusabdij 1). Bij de aanvraag dien je ook de bewijsstukken voor de aankoop van beschermingsmaterialen toe te voegen. In de loop van de maand januari worden de aanvragen bekeken en bij goedkeuring een maand later uitbetaald. De aanvraagformulieren zullen in de loop van september online op onze website staan of kan je ook in september afhalen aan het onthaal van het administratief centrum.

VERENIGINGEN

Ook verenigingen kregen het de afgelopen maanden niet gemakkelijk en moesten hun activiteiten stopzetten waardoor ook de nodige inkomsten wegvielen. Jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen die ofwel aangesloten en erkend zijn door de Hemiksemse gemeentelijke raad ofwel gevestigd zijn in Hemiksem met een werking op Hemiksems grondgebied , kunnen aanspraak maken op een subsidie.

Hemiksem bekijkt de COVID crisis breder dan enkel dit voorjaar en we stellen een bedrag ter beschikking van het verenigingsleven (jeugd, sport, cultuur, senioren, …)

Concreet kunnen jullie op de gemeentelijke website een aantal formulieren invullen waarop je de impact op werking en dus ook de financiële impact van de COVID 19 crisis kan weergeven.

Dit kan gaan van aankopen van beschermings en besmittingsmaterialen om de werking verder te zetten tot zware financiële impact omdat activiteiten (eetfestijnen, opendeurdagen, fuiven, openingsnamiddagen, …) niet konden of mochten plaatsvinden.

Graag vragen we jullie om deze impact zo goed mogelijk en ook zo correct mogelijk weer te geven waarbij Sim (sim@hemiksem.be) van de Vrije Tijds Dienst jullie graag helpt.

De aanvraag loopt over heel 2020 dus het is voldoende wanneer we deze op het einde van het jaar ontvangen.

Tegelijk willen we jullie helpen om bepaalde activiteiten die voor jullie werking van belang zijn toch te laten plaatsvinden.

Activiteiten in Depot Deluxe kunnen tot 150 personen plaatsvinden en we zullen als gemeente bekijken hoe we de nodige signalisatie in de foyer kunnen voorzien zodat jullie enkel in de zaal nog moeten kijken voor de juiste toepassingen.

Wil je weten wat er kan ?  sim@hemiksem.be

Wil je weten of je activiteit kan plaatsvinden – vul dan steeds de Event Risc Matrix (ERM) in om de maatregelen te kennen die van toepassing zijn op binnen en buitenevents momenteel.

De coördinnator van de noodplanning bekijkt alle plannen nog eens zorgvuldig en geeft waar nodig nog extra tips om een activiteit mogelijk te maken.

Weet dat we tot 31/08/2021 geen retributie zullen vragen voor het uitlenen van gemeentelijke materialen voor jullie activiteiten.

Tot slot nog even een reminder voor alle verenigingen die reeds verder kijken … je hebt nog tot 15/09 de tijd om jullie aanvragen voor Depot Deluxe in te dienen voor kalenderjaar 2021.  Dit werkt zoals de voorbije jaren waarbij activiteiten die reeds enkele jaren hun event op dezelfde datum organiseren voorrang krijgen voor die datum.  Ook hier kan Sim je verder helpen om deze aanvraag tijdig in te dienen.

Dat volledige reglement zal je vanaf september kunnen terugvinden op onze website. Meer informatie over de subsidie voor verenigingen kan je vekrijgen bij Sim Leroy via sim@hemiksem.be

%d bloggers liken dit: