Dienstverlening op afspraak en andere maatregelen in Schelle

Naar aanleiding van de Corona-maatregelen is het gemeentehuis enkel toegankelijk na afspraak!
Inwoners kunnen onze administratieve diensten bereiken via
– het digitale loket (www.schelle.be/digitaal-loket/)
– onthaal: onthaal@schelle.be – tel. 03 871 98 30 (elke werkdag tussen 8.30 en 12 uur)
– met vragen rond identiteitsbewijs, rijbewijs, adreswijziging kan je terecht bij burgerzaken: burger@schelle.be – tel. 03 871 98 35
– of rechtstreeks met de dienst die je nodig hebt (klik hier voor contact).

We bekijken hoe we je kunnen helpen. Indien nodig maakt de dienst een afspraak wanneer je naar het gemeentehuis kan komen.
Het gemeentehuis is enkel op afspraak toegankelijk!

De nationale veiligheidsraad beslist welke maatregelen gehanteerd moeten worden.
Het lokaal bestuur bekijkt steeds hoe we deze regels en wijzigingen voor onze gemeente.

Vanaf 8 juni
– opnieuw zitdag juridisch advies in gemeentehuis (data op https://www.schelle.be/ocmw/juridische-dienst/)
– opening minigolf in park (materiaal huren in sporthal of ‘Keet)
– inschrijven voor juli en augustus voor BKO De Schellebel en/of de vakantiekampen kan via https://www.schelle.be/inschrijven/

Iedereen moet deze 6 individuele regels naleven
? Hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen, geen handen geven.
? De activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende geventileerd worden.
? Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen in de risicogroep.
? Afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide bubbel en kinderen jonger dan 12 jaar.
? Je mag nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon.
? De groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park.


Vanaf 27 mei
opening speeltuinen en park met te volgen afspraken

– speeltuigen voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar
– maximum 20 kinderen tegelijk aanwezig in speeltuin
– volwassen begeleiders houden steeds 1,5 meter afstand
Zorg dat iedereen de kans krijgt om even te spelen!

Vanaf 18 mei
– heropening wekelijkse markt op maandag (te volgen regels hangen uit bij de ingang van de markt)
– plan voor heropstart scholen en gebruik sporthal vanaf 18 mei als extra opvangplaats buitenschoolse kinderopvang
– voedingskramen op openbaar domein en ijskarren krijgen toelating om hun activiteiten terug op te nemen mits voorlegging van een risico-analyse aan de gemeente
– heropening bibliotheek in Hemiksem: Voor de klanten die dit wensen, wordt er op dinsdag van 16 tot 20 uur nog steeds een afhaalpunt georganiseerd. De bibliotheek in Niel blijft voorlopig nog in afhaalfunctie. Meer info op de website van Ivebica: https://ivebica.bibliotheek.be/nieuws/heropening-bibliotheek-hemiksem-fase-1-0


Vanaf 11 mei: heropening winkels – klik hier door voor meer info

Vanaf 7 april: heropening recyclageparken – alle praktische richtlijnen op https://www.schelle.be/heropening-recyclagepark-vanaf-dinsdag-7-april-richtlijnen/

Maatregelen die nog steeds gelden:
– Het wijkkantoor van de politie op het gemeentehuis van Schelle is gesloten. Enkel in het kantoor van Boom kan je terecht.
Info op http://www.politiezonerupel.be/
Vanaf 2 juni kan je op afspraak in het wijkkantoor op het gemeentehuis terecht tussen 18 en 20 uur. Je maakt een afspraak via Politiezone Rupel: info op http://www.politiezonerupel.be/news-topmenu-19/2028-rupelse-politieonthalen-open-na-afspraak.html
– Met een speciale sticker aan of bij jouw garage of oprit kan je zorgverleners de toelating geven om er voor korte tijd te parkeren. Aanvraag via onthaal@schelle.be met vermelding van naam en adres. We sturen dan een sticker op.
– Gemeentelijke sporthal is gesloten.

– Antwoorden op veelgestelde vragen die voor het hele land gelden (federale maatregelen): https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
– Algemene info: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Heb je na het lezen van deze informatie nog algemene vragen? Stuur een e-mail of bel
– info-coronavirus@health.fgov.be
– 0800 14 689 (het contactcenter van FOD Volksgezondheid)

%d bloggers liken dit: