‘doe mee(r) met minder afval’ in Boom

Het Lokaal bestuur Boom werkt aan meer beleving in de gemeente en neemt ook heel wat initiatieven om het samenleven in Boom aangenamer te maken. Maar ze worden geconfronteerd met enkele pijnpunten. Zwerfvuil, sluikstort en rondslingerende vuilniszakken die op de verkeerde dag zijn buitengezet, geven de gemeente een negatieve uitstraling. Daarom lanceren we vandaag de campagne ‘doe mee(r) met minder afval’ met een opvallende actie.

Sensibiliseren, motiveren en bestraffen

Bomenaren ervaren sluikstorten en zwerfvuil terecht als prioritaire problemen. Een signaal dat we niet naast ons neer mogen leggen. Een signaal waarmee we allen samen aan de slag moeten: het lokaal bestuur, IGEAN én alle Bomenaren. Onze campagne zal drie pijlers hebben: sensibiliseren, motiveren en repressie.

Via sensibilisering willen we iedereen ervan bewustmaken dat het belangrijk is om op een correcte manier om te gaan met afval. Regels worden beter nageleefd indien men overtuigd is van de noodzaak. Een groot deel van de bevolking doet het uitstekend. Wie het nog niet goed doet, moeten we via een gerichte aanpak beter bereiken.

Preventie is zowel het voorkomen van afval op zich als ervoor zorgen dat burgers aan het reguliere systeem voor afvalverwijdering deelnemen.

De doelstelling van de repressieve acties is het vatten en sanctioneren van daders van sluikstort. Sluikstorten is immers asociaal. Sluikstorters ontwijken vaak bewust de ophaling van huisvuil. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde zakken. We zullen onverminderd inzetten op het vatten van daders via tijdelijk vaste camera’s en controleacties.

Repressieve acties werken ook preventief wanneer de pakkans stijgt of wanneer de acties zichtbaar zijn. Het repressieve spoor is tot nu toe steeds het moeilijkste spoor geweest. Toch is deze schakel in het anti-sluikstortbeleid belangrijk om (een gevoel van) straffeloosheid te vermijden. We moeten dit spoor verder blijven versterken, om een juist evenwicht in ons driesporenbeleid te bewaken. Handhaving is het sluitstuk van dit driesporenbeleid.

Doe mee(r) met minder afval

De doelstelling van de campagne is ook tweeledig: enerzijds willen we zorgen dat onze gemeente er terug mooier bij ligt. Anderzijds willen we ervoor zorgen dat de Bomenaar juist sorteert. We merken dat veel mensen geld kunnen besparen als ze wel juist zouden sorteren. Want wie afval voorkomt en goed sorteert, betaalt minder.

Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis, het is ook duur. Het opruimen van het zwerfvuil, sluitstort en foutief aangeboden afval kost de gemeente jaarlijks een pak geld. Als we een ruwe schatting maken van de personeels- en verwerkingskosten komen we makkelijk op een kost van meer dan 55.000 euro per jaar, en dat is nog een onderschatting. In Boom wordt er gemiddeld 800 kg afval per week opgehaald. 800 kg afval is gelijk aan de hoeveelheid afval die u vandaag op de Grote Markt vindt. Om de burgers te tonen hoe ernstig het probleem is, tonen we graag wat onze diensten en vrijwilligers in de Boomse straten vinden op 1 week tijd.

Boom is verantwoordelijk voor de openbare netheid op haar grondgebied. De hoeveelheid afval neem steeds toe waardoor we dit als gemeente niet meer kunnen blijven tolereren. Vanaf vandaag zal er in onze gemeente repressief opgetreden worden tegen afval.

Mooimakers

We zijn als gemeente ook fier enkele burgers te hebben die ‘mooimaker’ zijn. Zij houden regelmatig een opruimactie in onze gemeente, waarvoor wij hen enorm dankbaar zijn. Ook het voorbije weekend hebben zij de gemeente proper gemaakt en het geprikte afval hebben ze mee op de afvalberg gegooid. ChaCha Van Laere, is al vijf jaar lang een ‘mooimaker’. Tijdens haar uitstapjes met haar hond raapt ze vuilnis op in Boom: “Vroeger kwam ik twee weken toe met één vuilniszak, tegenwoordig is één zak per week amper voldoende: het wordt alsmaar slechter wat betreft zwerfvuil in Boom. Hoog tijd dat iedereen daar zich van bewust is.”

Wanneer burgers een sluikstort zien, kunnen ze dit melden aan de gemeente via preventiedienst of via het digitaal meldingsformulier.

%d bloggers liken dit: