Dr. Claeys UZA/UA Wilrijk: ‘26% minder hartinfarcten tijdens lockdown’

‘Tijdens de lockdown telden de Belgische ziekenhuizen 26 procent minder patiënten met een hartinfarct. Dat blijkt uit cijfers die cardioloog Marc Claeys verzamelde.

Dr. Marc Claeys is adjunct-diensthoofd cardiologie aan het UZA in Edegem en hoogleraar Cardiovasculaire aandoeningen aan de Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken in Wilrijk.

Dr. Claeys: ‘Patiënten aarzelden om naar het ziekenhuis te komen, maar er is ook een positief aspect: de algemene onthaasting leidde tot minder hartproblemen.’

Toen de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, trokken heel wat artsen aan de alarmbel. Ze vreesden dat mensen met niet-corona-gerelateerde problemen een bezoek aan de arts of de spoeddienst uitstelden, uit schrik om te worden besmet met het virus. De dokters riepen de mensen op om een consultatie niet uit te stellen en zo grotere medische problemen te vermijden. Harde cijfers om het probleem te staven, ontbraken op dat moment.

Claeys verzamelde nu cijfers over klassieke hartinfarcten (ST elevation myocardial infarction of STEMI) in de Belgische ziekenhuizen in samenwerking met de Belgische Vereniging van Cardiologie. Hij vergeleek de situatie in de eerste drie weken van de lockdown (13 maart – 4 april) met dezelfde periodes in 2017, 2018 en 2019.

‘In die drie weken werden er in vergelijking met de vorige jaren 26 procent minder patiënten (188 tegenover 254 mensen) met een hartinfarct opgenomen in onze ziekenhuizen. Tegelijkertijd verdubbelde het aantal patiënten dat zich pas twaalf uur of later na het begin van de pijn aandiende. Ongeveer zes procent overleefde het hartinfarct niet: dat is vergelijkbaar met de mortaliteit voor de corona-uitbraak. In sommige landen kon de optimale zorg voor mensen met serieuze hartproblemen niet worden gegarandeerd in volle crisis, maar daar was in België geen sprake van.’

Claeys ziet twee oorzaken voor de daling. ‘De angst om naar het ziekenhuis te komen speelt vermoedelijk een rol. Maar die angst is onterecht. Ziekenhuizen scheiden patiënten met een coronabesmetting van de andere patiënten. En ons onderzoek bewijst at er ook tijdens de piek van de crisis continuïteit in de zorgverlening werd geboden.’

Daarnaast stelt de Antwerpse cardioloog dat patiënten tijdens de lockdown ook minder waren blootgesteld aan uitlokkende factoren (triggers), omdat ze thuis moesten blijven. Factoren zoals luchtverontreiniging, koude en stress kunnen immers een infarct uitlokken. Claeys: “Er was veel minder autoverkeer en de lucht was zuiverder: metingen geven aan dat er 30 procent minder verontreiniging was. Er hing vooral minder stikstofdioxide in de lucht. We weten ook dat onthaasting en minder stress positief zijn voor het functioneren van ons hart. Dat zijn boodschappen die we moeten onthouden, ook na corona.”

Claeys en zijn team blijven de situatie monitoren en willen het aantal hartinfarcten doorheen het hele verloop van de epidemie in kaart brengen. De resultaten van het onderzoek over de eerste drie weken van de lockdown verschijnen in het peer-reviewed tijdschrift Acta Cardiologica. (Antwerps Persbureau)

%d bloggers liken dit: