Edegem opent in september derde locatie voor buitenschoolse opvang

Al 20 jaar organiseert Edegem buitenschoolse opvang tijdens weekdagen en op schoolvrije momenten. “Door de groei van onze gemeente én de capaciteitsuitbreiding van het basisonderwijs, groeit de druk op onze IBO De Speelclub. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om in september een derde IBO te openen”, zegt schepen voor kinderopvang Koen Michiels. De gemeentelijke IBO De Speelclub is er voor alle kinderen van het basisonderwijs die in Edegem wonen of naar school gaan of waarvan een ouder in de gemeente werkt. Het inwonersaantal van onze gemeente is echter groeiende en daarnaast groeide ook de capaciteit van onze kleuterscholen en lagere scholen. “Uit een eerder capaciteitsonderzoek van Vlaanderen en Edegem bleek dat onze gemeente tegen 2019 te weinig onderwijsplaatsen zou tellen in het basisonderwijs. Daarom was Edegem één van de vijftien gemeenten uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die middelen kreeg om bijkomende plaatsen te maken. Op die manier zullen er de komende jaren 500 plaatsen extra plaatsen in het basisonderwijs bijkomen in onze gemeente”, licht schepen Michiels toe. “Die groei maakt dat ook de capaciteit van onze buitenschoolse opvang ontoereikend is. We willen meer gezinnen kunnen helpen en daarom willen we in september 2020 een derde opvanglocatie openen”, gaat de schepen verder. “Dat die capaciteitsuitbreiding er komt, is beslist. Over de uitbating en de exacte locatie zijn we momenteel nog in gesprek. Wellicht openen we de IBO in een centrumschool. Infrastructuur te delen met een school is hier een logische en kostenbewuste keuze. Tijdens het directieoverleg gaan we hierover met de scholen verder in gesprek. De uitbating zullen we niet meer in eigen handen nemen, maar uitbesteden aan een externe partner zoals dat in tal van andere gemeenten ook gebeurt. Onze huidige IBO’s in het Zwaluwnest en Fort 5 blijven uiteraard bestaan. Als de samenwerking met de nieuwe partner positief is, is het wel mogelijk dat we die locaties en medewerkers overdragen. Beslissingen zijn hierover nog niet genomen. Dat wordt het voorwerp van verder onderzoek sluiten ze af in de gemeente Edegem.

 

Foto: ©Pixabay