Edegem pilootgemeente Voedsel+Dorp

Edegem gaat weer verder de weg op naar 2030. Het bestuur gaat voor het bewaren van de open ruimte en het patrimonium. Het bevorderen van de biodiversiteit. Het stimuleren van de korte-keten en de lokale economie. Het zet in op gemeenschapsopbouw die leidt tot meer sociaal weefsel, met veel aandacht voor senioren.

“De Provincie Antwerpen was op zoek naar pilootgemeenten om onderzoek van de Universiteit Antwerpen aan de praktijk te toetsen. Het gaat over de door hen ontwikkelde Keuzewijzer ‘Eetbaar groen’. Kleinschalige groene initiatieven in de stad zijn populair. Ook kleinere steden en gemeenten kunnen gebaat zijn bij stadslandbouw. Die vergroent de omgeving, brengt mensen samen en kan zelfs een economische dimensie hebben. Dat alles valt perfect binnen onze ambitie om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen”, vertelt burgemeester Koen Metsu enthousiast.

Het pilootproject Voedsel+Dorp kan Edegem helpen om de duurzame ambities waar te maken. Eerst zal er een locatieplan gemaakt worden. De deskundigen van Rurant en Velt vzw zullen het lokaal bestuur daarbij helpen. Buurtbewoners, lokale handelaars en andere belanghebbenden zullen de kans krijgen om in het project te participeren. Een geschikte locatie, met een groot draagvlak, is uiterst belangrijk voor het verdere verloop van het project.

“Edegem heeft zelf ook heel wat expertise in huis om het project mee te ontwikkelen. Het is niet enkel een test, maar we willen ook graag een mooie realisatie op een terrein binnen het prachtige gemeentelijk erfgoed”, vult schepen voor patrimonium Lawrence Vancraeyenest aan.

Lokale voedselproductie kan de CO2 terug dringen en kan ook hand in hand gaan met het versterken van het sociaal weefsel. “Spelen tussen de fruitbomen, terwijl de grootouders met een koffie toekijken. De mogelijkheden zijn legio. Ik kijk nu al mee uit naar de conclusies van het pilootproject”, droomt schepen van sociale zaken Brigitte Vermeulen-Goris.

 

%d bloggers liken dit: