Edegem verdeelt steunpakket over jeugd-, cultuur- en sportverenigingen

Door de coronamaatregelen moesten verenigingen heel wat activiteiten annuleren. Bovendien konden ook de Edegemse jaarmarktfeesten -klassiek een bron van inkomsten voor het verenigingsleven- niet plaats vinden. Beiden zorgen ervoor dat de Edegemse verenigingen heel wat inkomsten verloren zien gaan. Met de subsidie van 258 000 euro van de Vlaamse overheid ondersteunt lokaal bestuur Edegem de sectoren cultuur, sport en jeugd in onze gemeente die schade hebben geleden door de coronacrisis. “Aan de gemeenteraad leggen we nu een concrete verdeling voor van het fonds in drie fases. Dit zal onze verenigingen opnieuw een stevige duw in de rug geven”, vertelt een vastberaden burgemeester Koen Metsu.

Schepen voor cultuur en sport Koen Michiels legt uit: “Jeugd-, sport- en cultuurverenigingen bezorgden ons een dossier met bewijsstukken van corona gerelateerde onkosten en gederfde inkomsten door geschrapte activiteiten (waaronder ook jaarmarktinkomsten). In een eerste stap betalen we aan de 57 verenigingen van wie we een dossier kregen 44 263,45 euro uit. De verdeling daarvan gebeurt op basis van het ledenaantal. Stap 2 is de integrale terugbetaling van het restbedrag van hun geleden verliezen tot maximum 2 500 euro en na aftrek van de toelage op basis van ledenaantal. Van het bedrag dat dan nog overblijft voorzien we in een terugbetaling van 35% van de geleden verliezen, opnieuw na aftrek van de toelage op basis van ledenaantal en van de 2 500 euro uit de tweede fase.”

“Met deze verdeelsleutel geven we een bemoedigend signaal aan al onze verenigingen. We hebben er alle vertrouwen in dat zij na het coronatijdperk weer enthousiast zullen kunnen heropstarten. Onze verenigingen zullen meteen na de gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober kunnen rekenen op de storting van de financiële steun”, sluit schepen voor jeugd Lawrence Vancraeyenest (foto) af.

Foto: NV/A Edegem

 

%d bloggers liken dit: