Edegem zoekt partner voor IBO De Speelclub

Lokaal bestuur Edegem gaat op zoek naar een externe partner om de buitenschoolse kinderopvang te organiseren en het personeel dat in onze dienst werkt als kindbegeleid(st)ers over te nemen. “We leggen een lastenboek voor aan de gemeenteraad van 1 februari met twee belangrijke klemtonen: kwaliteitsvolle kinderopvang én overdracht van het personeel naar een goede werkgever met een degelijk personeelsbeleid”, vertelt schepen voor buitenschoolse opvang Koen Michiels.

“Ons opvanginitiatief kent groot succes. De capaciteitsuitbreiding in het basisonderwijs verhoogt echter de druk op de huidige twee locaties (IBO Fort en IBO Centrum) en dus ook de middelen die we daar tegenover moeten stellen. Daarom legden we in ons strategisch meerjarenplan 2020-2025 al vast dat we alle samenwerkingsvormen zouden onderzoeken met externe partners”, gaat de schepen verder. ”Belangrijk is dat er voor de ouders en kinderen in de praktijk niet veel zal veranderen. De gemeente blijft de regierol in handen houden net zoals dat in heel veel andere Vlaamse gemeenten het geval is.”

In het lastenboek dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, staan de voorwaarden en de eisen opgesomd waaraan de potentiële kandidaten moeten voldoen. Zij dienen ten laatste op 5 maart 2021 om 12 uur een voorstel in. Opzet is om eind maart 2021 de opdracht te gunnen. Daarna start het sociaal overleg tussen het lokaal bestuur, de partner, de vakbonden en het personeel. Bij de start van het schooljaar 2021-2022 zou de buitenschoolse kinderopvang van Edegem dan in handen van de nieuwe partner moeten zijn.

“We zullen de offertes beoordelen op drie criteria”, vertelt burgemeester Metsu. “De toelage die aan het lokaal wordt gevraagd, de kwaliteit van de dienstverlening en hun plan van aanpak en tot slot hun personeelsbeleid en goed werkgeverschap. Die laatste twee criteria wegen zwaarder door in de beoordeling. Bijkomend moet de kandidaat, ongeacht de totale eindscore, op die twee criteria minstens 50 procent van de punten halen om in aanmerking te komen voor de gunning. Hiermee onderstreept het bestuur opnieuw het belang van zowel de kwaliteit van de dienstverlening als het goed werkgeverschap voor de medewerkers. We engageren ons om deze overdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen in nauw overleg met de vakbonden en de medewerkers.”

%d bloggers liken dit: