Eenvoudiger reglement voor Stadsmakers Hoboken

De districten in Antwerpen beslissen voortaan zelf over de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven in hun district. Hoboken doet dat onder de naam ‘Stadsmakers Hoboken’. De districtsraad keurde daarvoor ook een nieuw toelagereglement goed.

Tot vorig jaar ondersteunde de stad Antwerpen in alle districten wijk- en burgerinitiatieven onder de naam ‘Stadsmakers’. De stad heeft de bevoegdheden voor initiatieven en activiteiten van Stadsmakers overgedragen naar de districten. Elk district bepaalt dus hoe de verdere ondersteuning zal gebeuren. In Hoboken gebeurt dat onder de naam ‘Stadsmakers Hoboken’.

Nieuw reglement

De Hobokense districtsraad keurde op 24 mei 2020 een nieuw reglement rond activiteitentoelagen goed. Dit nieuwe reglement gaat in op 1 juni 2020.

In dit reglement werden een aantal nieuwe zaken aangebracht:

  • Hobokenaars kunnen nu ondersteuning krijgen voor drie categorieën activiteiten: klein, middelgroot en groot.
  • De categorie bepaalt meteen het forfaitaire bedrag waarop een activiteit kan rekenen als ondersteuning. Voor een kleine activiteit krijgt een organisator 100 euro, voor een middelgrote activiteit 300 euro en voor een grote activiteit 500 euro. Het opmaken van begrotingen vooraf en gedetailleerde afrekeningen achteraf moet dus niet meer.

Districtsschepen Tom De Boeck: “Het is de eerste keer dat er wordt gewerkt met een vooraf opgesteld bedrag. Op die manier is het veel makkelijker voor Hobokenaars die iets willen organiseren voor hun straat of buurt. Er is geen administratieve rompslomp meer. Het enige dat we vragen is een groeps- en sfeerfoto van het evenement of de activiteit. Zo willen we mensen het zo eenvoudig mogelijk maken om iets te organiseren.”

Stadsmakers Hoboken

Net zoals voorheen geeft ‘Stadsmakers Hoboken’ financiële en logistieke ondersteuning aan buurtinitiatieven zoals straatfeesten, speelstraten, de Lentepoets en nog veel meer. Aanvragen gebeuren nog steeds via de verenigingendatabank: https://samenleven.csjdatabank.be.

Alle info staat ook op www.hoboken.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

%d bloggers liken dit: