Eerste fase werken H. Spillemaeckersstraat start in oktober

Het lokaal bestuur van Boom houdt er een stevig investeringsprogramma op na. Een van de volgende, grote openbare werken is de heraanleg van de Spillemaeckersstraat. Dat is een van de inkompoorten van onze gemeente. Op 12 oktober 2020 starten de werken.

Na de verhuis van de halteaccommodaties van De Lijn richting Boulevardbrug – een ingreep die vandaag nog altijd op veel enthousiasme kan rekenen van zowel de gebruikers van het openbaar vervoer als van de bewoners van de H. Spillemaeckersstraat – kreeg de Spillemaeckersstraat een voorlopige inrichting met betonblokken als proefopstelling. Uiteraard was dit slechts tijdelijk.

Op 12 oktober zal de definitieve heraanleg van deze straat starten, waardoor ze tijdelijk afgesloten zal worden. Ook een stuk van de Grote Markt wordt tijdens de duur van de werken afgesloten. Tegen het einde van dit jaar, zal dit afgerond zijn.

We maken met deze heraanleg werk van een mooie en vooral voor de zwakke weggebruikers veilige inkom van onze gemeente. De fietspaden zullen een duidelijk eigen karakter krijgen in rood-bordeauxgekleurde asfalt, de nieuwe wegenis (zwarte asfalt) krijgt natuursteen borduren en het voetpad wordt in gezaagde blauwe kasseien aangelegd. De straat wordt ook een pak groener, met een groene uitloop aan de verbinding met de Grote Markt.

Wij lichten de hinder en de werken graag toe tijdens een bewonersvergadering op woensdag 30 september 2020 om 19u in de schouwburg. Voor meer informatie kan je een mail sturen naar openbarewerken@boom.be.

De heraanleg van deze straat is een dominosteen in het grotere verhaal in het centrum waarbij volgend jaar aan de overkapping van de Kaai wordt begonnen, en later deze legislatuur nog aan de vergroening van de Grote Markt.

%d bloggers liken dit: