Eerste onderzoeken naar gezondheid van Boechoutse dreef zijn positief

De bomen van de Boechoutse dreef zijn er redelijk goed aan toe. Dat bleek tijdens de dreefcommissie op 2 juni, de tweede commissie sinds de Stichting Kempens Landschap de dreef Holleweg in erfpacht nam. Tijdens de gemeenteraad van maandag 27 juni werd verslag uitgebracht van de vergadering.

Onderzoek naar de gezondheid van de bomen

Schepen van Milieu Kris Swaegers: ‘Het was belangrijk om snel de gezondheid van alle bomen in kaart te brengen. Daarom werd elke boom afzonderlijk door experten onderzocht en kreeg elke boom een eigen gezondheidsfiche. De belangrijkste conclusie is dat de meeste bomen in redelijk goede conditie zijn. Voor sommige bomen is verder onderzoek nodig.’

Andere punten uit het rapport:

  • Er zijn géén bomen die een acuut risico vertonen. Dit betekent dat er geen direct gevaar is dat deze bomen zullen vallen bij stormweer.
  • Vier bomen zijn dood en krijgen een ‘ecovelling’. Ze worden tot op de kruin afgezaagd. De stammen blijven staan en beschermen de bomen in de onmiddellijke omgeving. Het landschap blijft ongeveer gelijk en ook zo hebben de bomen een natuurwaarde.
  • Eén boom moet een jasje van jute krijgen om de bast te beschermen tegen zonnebrand.
  • Er zijn een aantal bomen met een verhoogd risico, die de experten verder willen onderzoeken. Het gaat om 20 bomen in de Holleweg en 31 bomen in de Lintacker. Na de nodige kliminspecties, trekproeven, zwamonderzoeken en andere tests komt er in het najaar een definitief verslag van elke boom.

Veilig wandelen of joggen in de dreef

‘Natuurlijk mag je niets uitsluiten,’ zegt burgemeester Koen T’Sijen, bevoegd voor de veiligheid. ‘Maar we kunnen toch met enige zekerheid stellen dat het, bij normaal weer, veilig is om te wandelen of te joggen in de dreef. Als er wind voorspeld wordt, kan je beter uit alle parken wegblijven, dus ook uit onze dreef. We gaan trouwens in het najaar de mensen opnieuw uitnodigen om lid te worden van be-alert. Dit is een alarmeringsmiddel van de overheid, dat ook de gemeente Boechout meer en meer wil gebruiken om te waarschuwen voor stormweer.’ De burgemeester zegt verder nog dat mensen er zelf aan kunnen meehelpen om de dreef gezond te houden: ‘Door enkel in het middenpad te lopen, bijvoorbeeld, en zo de fragiele wortelzone van de beuken niet te belasten. En door honden altijd aan de leiband te houden.’
In de loop van november volgt een derde dreefcommissie, waar zal besproken worden of en welke acties nodig zijn voor de 51 bomen die een verhoogd risico vertonen.

Restauratie kapel

In de dreef staat een mooie kapel, die toe is aan restauratie. De gemeente heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed gevraagd om deze werken voor 50% te subsidiëren. De gemeente betaalt het overige deel.

%d bloggers liken dit: