Elektronische betalingen blijven verplicht in Mortsel, Oude Godje verdwijnt

Primeur op de gemeenteraad van Mortsel. Bij een interpellatie van Mark Schampaert van oppositiepartij Vlaams Belang bracht Jitse Born namens een andere oppositiepartij, Groen, een amendement ter stemming. Onuitgegeven. Niet alleen in Mortsel trouwens maar in gans Vlaanderen. En wat meer is: nergens staat gestipuleerd of dit toegestaan is. Voorzitter Jan Claus (N-VA) begon samen met de algemeen directeur aan wat opzoekingswerk maar tevergeefs. Born kan desgevallend volgende maand een mondelinge vraag stellen over het onderwerp.

Waarover ging het? Schampaert: ‘Een paar burgers hebben mij aangesproken omdat ze bij de aankoop van een paar bruine vuilniszakken aan de onthaalbalie van de stad Mortsel niet cash mochten betalen. Zelfs een kindje van elf dat met 1,20 euro door haar moeder werd uitgestuurd moest onverrichterzake naar huis. Volgens FOD Financiën is men verplicht cashbetalingen te aanvaarden. Los daarvan getuigt het ook van weinig klantvriendelijkheid. Desnoods plaats je een betaalmachine zoals bij sommige bakkers en beenhouwers.’

Koen Dehaen (N-VA), schepen van financiën: ‘Sinds 1 januari 2018 bannen wij cash geld omdat er zoveel meer mogelijkheden zijn die gebruiksvriendelijker zijn en veiliger voor de medewerkers. Bovendien werd deze beslissing in het algemeen zeer goed ontvangen door de Mortselnaars. In gevallen van nood kan men nog altijd terecht in het cashpunt op De Meerminne.’ Hierop volgde het amendement van Groen. Born: ‘Wij willen cashgeld volledig verbannen. Het is niet meer van deze tijd dus is het ook ongepast om het gebruik ervan aan te moedigen.’ Dit amendement werd dus niet besproken, de interpellatie werd met vier stemmen voor, achttien tegen en één onthouding weggestemd.

Op een ander punt kreeg Schampaert wel gelijk. ‘De Mortselse schepen had beloofd om een alternatief te zoeken voor de Mortselse gifbeker – ook bekend als het Oude Godje. Het werd in 2000 gelanceerd. Het is niet alleen niet te drinken maar het wordt dan ook nog gebrouwen in Lochristi, terwijl er een artisanale brouwerij is in onze stad, in Boechout en twee in Kontich.’ Ilse Lacante (N-VA), schepen van lokale economie: ‘Ik ben met de burgemeester al alternatieven gaan proeven. Er zijn zeker contacten en de kans is groot dat we – wanneer recepties weer mogen – een lokaal biertje zullen kunnen serveren.’

Even was er nog een punt over een schijnbaar faits divers: de vaststelling van het mandaat van Steve D’Hulster (sp.a) als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Isvag. Michiel Hubeau (Groen): ‘Ik vind het niet kunnen dat Isvag alleen maar wetenschappelijke studies aanhaalt die in hun voordeel pleiten. Andere studies verzwijgen ze. Daarom roep ik iedereen op om tegen te stemmen als statement.’ Burgemeester Erik Broeckx (N-VA): ‘U mag een eigen mening hebben maar dit punt gaat helemaal niet over het beleid van Isvag maar over onze vertegenwoordiger bij de algemene vergadering.’ Het punt werd dan ook goedgekeurd met achttien stemmen voor en tien tegen.

Schampaert vroeg ook nog om tegen de volgende gemeenteraad te bekijken of, in het kader van de COVID 19-sudsidies, het standgeld voor kermisattracties kan worden kwijtgescholden. Schepen Dehaen beloofde om dit te bekijken.

Antwerps Persbureau

Foto Streekvereniging Zuidrand

%d bloggers liken dit: