Enige processie in de Zuidrand van Antwerpen gaat uit op 12 januari 2020 in de gemeente Edegem

Zoals elk jaar vieren we te Edegem in januari de heilige Antonius. Dit jaar op zondag 12 januari 2020.

Dit is de nog enige processie in de zuidrand.

Om 09:00u vertrekt de processie met het beeld van de heilige en de offergaven aan het heemmuseum op het Gemeenteplein en gaat via de Hovestraat, Doelveldstraat en Strijdersstraat naar de Sint Antoniuskerk.

Om 09:30u volgt dan een plechtige eucharistieviering  voorgegaan door EH pastoor Tom Schellekens en opgeluisterd door het Basilicakoor. Na de viering worden de offergaven per opbod verkocht, de opbrengst gaat dan naar een goed doel, dit jaar naar gastvrij Edegem.

Met de medewerking van oa,de kring voor heemkunde, de Sint Sebastiaansgilde, de accordeonvereniging de Nachtegaal, de parochiegemeenschap H Maria Magdalena en Erfgoed Edegem.

Maar wie was de heilige Antonius?

Sint-Antonius leefde in de 3de eeuw in Egypte. Na de dood van zijn ouders deed hij als jongvolwassene afstand van zijn bezittingen en trok hij als kluizenaar de woestijn in. Tijdens zijn kluizenaarschap werd Antonius onder meer geplaagd door demonen in de allerlei gedaante.. Toch slaagde Antonius er in een deugdzaam leven te leiden vol boetedoening. Nog tijdens zijn leven kreeg Antonius heel wat volgelingen. Na zijn dood verspreidde zijn verering zich al vlug over vrijwel heel Europa. Vandaag wordt Antonius beschouwd als de eerste christelijke kluizenaar en als een van de stichters van het kloosterwezen (vandaar zijn naam Antonius-Abt). Hij stierf op 17 januari 356, 104 jaar oud.      Op 17 januari worden er traditioneel vieringen gehouden voor deze heilige. Zo ook al vele jaren in Edegem, hij is de aloude patroonheilige van onze kerk.

In de 11de eeuw ontstond in Frankrijk de lekenorde van de Sint-Antoniusbroeders, die zich toelegde op de verpleging van zieken. Om de zieken eten te verschaffen, kweekte de orde varkens die gevoed werden door de omwonenden. Als vergoeding voor hun verpleging mochten de ordeleden als enigen hun varkens vrij laten rondlopen in de dorpen. Deze varkens droegen een belletje om hun nek om aan te geven dat zij van de verpleegorde waren. Op de naamdag van Antonius werden de varkens geslacht en werd het vlees onder de armen verdeeld. Aan dit gebruik heeft Antonius zijn bijnaam “Antonius met het varken” te danken. Op afbeeldingen is hij dan ook vaak te zien met een varkentje aan zijn voeten. Verder wordt hij ook vaak afgebeeld met een boek, een abtsstaf, een duivelsfiguur of een draak, een raaf een kruisbeeld of een rozenkrans.

Antonius-Abt is de patroonheilige van heel wat beroepsgroepen: wevers, slagers, suikerbakkers, mandenmakers, begrafenisondernemer en zwijnenhoeders. Hij wordt ook aanbeden als beschermer van dieren. Verder wordt hij ingeroepen tegen de pest, (huid)ziekten en sint-antoniusvuur, maar ook tegen hedendaagse veeziekten zoals mond- en klauwzeer, BSE en varkenspest.

%d bloggers liken dit: