Enkele zwartwerkers betrapt in Boechout door de politiezone Minos

In de gemeente Boechout ging de politiezone Minos samen met de mensen van de RVA – RSZ en de dienst vreemdelingenzaken zaterdagavond over tot een controle in diverse restaurants – cafés en nachtwinkels. Vier personen werden betrapt op zwartwerk waarvoor een pv werd uitgeschreven.

Drie personen werden betrapt die illegaal in ons land verbleven. Zij kregen het bevel om het grondgebied te verlaten en één zaak kreeg een waarschuwing omdat een student blijkbaar niet wettelijk was ingeschreven. Bij de politie Minos maken ze zich sterk dat soortgelijke acties nog zullen volgen.

%d bloggers liken dit: