Euro-Children zoekt gastgezinnen

De vzw Euro-Children bezorgt jaarlijks vakanties aan kinderen uit probleemgebieden in Europa. Deze kinderen verblijven hier tijdens de zomervakantie voor een drietal weken in gastgezinnen.

Naast kinderen uit Kroatië en Bosnië & Herzegovina die al meer dan twintig jaar op vakantie komen, verwachten ze dit jaar voor de zevende maal een twintigtal kinderen uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl. Hoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986 zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie. Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme ‘boost’ voor hun gezondheid.

Gastgezinnen gezocht

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar worden twintig jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar verwacht die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. Kandidaat-gastgezinnen kunnen contact opnemen via 0495 67 82 37 of info.

www.euro-children.be

 

%d bloggers liken dit: