Europese Unie investeert vijf miljoen in UZA Edegem en acht andere projecten

EDEGEM – De Europese Unie investeert via het Interreg 2 Zeeën-fonds vijf miljoen euro in negen nieuwe projecten in de provincie Antwerpen. Vijf van deze projecten zetten in op sociale thema’s en vier op duurzame energie en klimaatadaptie. Partners uit Vlaanderen, Nederland, Engeland en Noord-Frankrijk werken samen aan deze projecten.

Bij één ervan is UZA Edegem betrokken. UZA, Artesis Plantijn Hogeschool (AP) en vzw Gio uit Antwerpen gaan in het project PATH betere voorlichting organiseren voor aanstaande ouders over de zorgverlening, hulp en ondersteuning. Zo kan men eventuele problemen voor het kind of het gezin in een vroeg stadium voorkomen of aanpakken.

Andere projecten komen dan weer ten goede aan alle inwoners van de Zuidrand. Door klimaatverandering zijn er vaker periodes van extreme droogte en extreme neerslag. Door extra te investeren in ecosysteemdiensten kan men die beter beheren. De Dienst Integraal Waterbeheer van de provincie Antwerpen wil nog een stap verder gaan met het project CO-ADAPT, dat inzet op zowel klimaatbeheer als ruimtelijke planning. Het project ISHY gaat concrete toepassingen van hybride en waterstoftechnologieën in schepen en havens demonstreren om de CO²-uitstoot in deze sector te doen dalen. Om duurzame verwarmingsoplossingen verder te kunnen installeren in bestaande gebouwen, focust het project SHIFFT op het weghalen van de barrières hiervoor. Het Antwerpse provinciebestuur volgt de resultaten op.

Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V): ‘Critici noemen Europa een ver-van-mijn-bed-show, maar het belang voor de socio-economische ontwikkeling van onze provincie valt niet te ontkennen. In de huidige programmaperiode zijn er alleen al in het Interreg 2 Zeeën-programma 34 projecten met Antwerpse partners goedgekeurd, goed voor negentien miljoen euro aan subsidies. Europa is dus dichterbij dan we denken.’

De goedgekeurde projecten rond sociale innovatie behandelen zeer diverse thema’s zoals seksuele gezondheidszorg voor ouderen, re-integratie op de werkvloer na kanker tot perinatale voorlichting voor ouders en radicaliseringspreventie bij jongeren.

Vzw Enimo uit Antwerpen stapt mee in het project I KNOW HOW van de Artevelde Hogeschool. De partners zetten een samenwerking op om mensen met kanker beter te ondersteunen en te begeleiden om aan het werk te blijven of terug te keren naar hun werk. AP is partner in het project SHIFT, dat een betere seksuele gezondheidszorg voor ouderen nastreeft om de sterke stijging van het aantal soa’s bij ouderen in te dijken. Het ontbreekt zorgverleners nu vaak nog aan specifieke kennis en middelen om dit goed aan te pakken.

De stad Mechelen leidt het project ORPHEUS rond radicaliseringspreventie bij jongeren. En in het project VRAC werkt ze mee aan de ontwikkeling van een cross-sectoraal model om het probleem van vroegtijdige schoolverlaters en schoolse vertragingen aan te pakken.

Het Interreg 2 Zeeën-fonds investeert ook sterk in duurzame energie en klimaatadaptatie. Kamp C uit Westerlo, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen, wil als partner in het CBCI-project het gebruik van materialen en energie in de bouwsector verminderen en hergebruik stimuleren. (EM)

%d bloggers liken dit: