Fietsostrade F11 tussen Deurne en Lier klaar

Een half uurtje, meer is er niet nodig om van Deurne naar Lier te fietsen over de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. Deze fietsostrade F11 Antwerpen-Lier neemt je mee langsheen de sporen. Je fietst over een composietbrug met de langste overspanning in België, fietst onder de ring van Lier en kruist de sporenbundel ter hoogte van het station in Lier dankzij een fietsbrug van 250 meter. Een investering van bijna 17 miljoen euro.

Het is alvast een enorm goede investering. Sinds juli 2020 telde de provinciale Fietsbarometer al meer dan 950.000 fietsers aan de fietsbrug in Boechout. Het afgelopen jaar telden we gemiddeld 1.285 fietsers op een werkdag en 1.165 op een weekend-/feestdag. De absolute topdag momenteel is 1 mei 2022 met ruim 3.800 fietsers”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit.

Het traject tussen de luchthaven van Deurne tot Lier is een aaneenschakeling van mooie projecten. Je start je fietstocht over een fietspad van 4,5 meter breed. Op de grens van Boechout en Mortsel steek je de sporen over over een composietbrug van 30 meter lang. Een uniek kunstwerk door de vrije overspanning van 26,6 meter. Nader je Lier dan zie je van in de verte de indrukwekkende fietsbrug opduiken. Een fietsbrug uit acht delen die aansluit op de fietstunnel onder de ring van Lier.

Al deze projecten zijn een investering van bijna 17 miljoen euro. Het project tussen Deurne en Boechout, aanleg van de fietsweg en fietsbrug, kostte ruim 9 miljoen euro. Hiervoor ontving de provincie Antwerpen een bijdrage van 832.000 euro via het EFRO-fonds (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en 800.000 euro van de Vlaamse Overheid. De gemeente Boechout en Water-link i.s.m. Aquafin investeerden in de fietsstraat in de Victor Heyllenlei, respectievelijk 418.000 euro en 260.000 euro. Het project rond de stationsomgeving in Lier, de bouw van de fietstunnel, de fietsbrug en de aanleg van de fietspaden, kostte 7,8 miljoen euro. Hiervoor kan de provincie Antwerpen rekenen op een cofinanciering van ruim 4 miljoen euro van de Vlaamse Overheid en op 1,8 miljoen euro vanuit het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid.

“Vlaanderen investeerde maar liefst 6,6 miljoen euro in de aanleg van de fietssnelweg F11 Antwerpen-Lier. De veelheid aan veilige en comfortabele fietssnelwegen in de buurt van Antwerpen en Lier kunnen een stimulans zijn om de fiets te kiezen voor woon-werk of woon-schoolverplaatsingen. Met Vlaanderen hebben we namelijk de ambitie om meer mensen op de fiets te krijgen maar dan moeten wij als overheid ervoor zorgen dat het veilig en comfortabel kan. Vanuit een gedeelde fietsambitie kunnen we versneld zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen.”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken.

De Antwerpse schepen voor mobiliteit Koen Kennis is blij met de realisatie van de fietsostrade F11 door de provincie Antwerpen: “Fietsostrades spelen een belangrijke rol in de modal shift voor Antwerpen, noodzakelijk om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. De stijgende aantallen fietsers op de F11 bewijzen dat het gaat om een substantiële bijdrage. Tegelijk geloof ik dat er nog groeimarge is, zeker nu de Antwerpse Vervoerregio een netwerk elektrische deelfietsen uitrolt rond Antwerpen. Al die fietsers moeten zich kunnen verplaatsen over veilige, snelle en comfortabele infrastructuur, en dat is precies wat de provincie met de F11 beoogt.”

Ook voor stad Lier betekent de fietsostrade F11 een meerwaarde. “De fietsostrade maakt een tripje Lier-Antwerpen en terug een heel stuk sneller” geeft Liers schepen van mobiliteit Bert Wollants aan. “Een prima verbinding voor woon-werk en woon-schoolverkeer dat een echt alternatief vormt voor wie de auto wil laten staan. Bijzonder blij dus dat de fietsostrade nu helemaal open kan en massaal de rode loper wordt uitgerold voor de fietsers tot in het hart van onze stad.“.

Schepen Steve D’Hulster, bevoegd voor Mobiliteit voor de stad Mortsel, beaamt dit. “De fiets is het beste middel tegen de files, zeker in onze regio. Dankzij deze nieuwe fietsostrade, worden heel wat bestemmingen vlotter bereikbaar voor fietsers. Zo loopt ze als een rode loper langs het Sportlandschap in Mortsel.

De fietsstraat in de Victor Heylenlei maakt deel uit van de fietsostrade F11 en legden we aan volgens de nieuwste criteria van Fietsberaad. Samen met de provincie blijven we investeren in de verkeersveiligheid van de fietsostrade, zodat elke weggebruiker er zich comfortabel voelt. Zo plaatsen we nu openbare verlichting op een stukje van de fietsostrade in Boechout, dat mensen ‘s avonds als te donker ervaarden. Zo kunnen pendelaars, scholieren en recreanten binnenkort nog veiliger tussen Antwerpen en Lier fietsen”, zegt Rudi Goyvaerts, schepen van Mobiliteit van de gemeente Boechout.

Optimalisatie F11 in Boechout

Je fietst zorgeloos van aan de luchthaven in Deurne tot in Lier. Toch houden we als provincie Antwerpen de vinger aan de pols. “Zo merkten we dat de fietsostrade tussen Pastoorsleike en Alexander Franckstraat in Boechout te smal is. Daarom onderzoekt de provincie Antwerpen momenteel de mogelijkheden om daar de fietsostrade te verbreden”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens.

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier in het netwerk

De steden Lier en Antwerpen zijn belangrijke knooppunten in het fietsostradenetwerk.
Vanuit Lier fiets je op termijn via fietsostrades naar Antwerpen (F11), Mechelen via Lint (F16 en F1), Aarschot (F104), Herentals (F103) en Boom (F17). In Antwerpen sluit de F11 aan op de FR10, het Ringfietspad en de F1 richting Mechelen.

%d bloggers liken dit: