Gemeente Boechout organiseert intergemeentelijke samenwerking voor noodplanning

De noodplanningsambtenaar van Boechout doet voortaan ook de noodplanning voor Hove en Lint. De gemeenten werkten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst uit.

Burgemeester Koen T’Sijen is bevoegd voor de veiligheid in zijn gemeente en licht de beslissing toe: “Noodplanning is de laatste jaren een discipline op zich geworden. De hogere overheden verwachten van ons dat we professioneel reageren op alle soorten van crisissituaties, van woningbranden, wateroverlast, omgewaaide tenten tijdens festivals tot treinongevallen. Maar ook de veilige organisatie van het vaccinatiecentrum of rampenoefeningen behoren tot de taak van de noodplanningscoördinator. In Hove en Lint gaan de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de noodplanning met pensioen. Onze noodplanningsambtenaar is bereid de taak voor die gemeenten over te nemen.”

Op basis van de inwonersaantallen en het grondgebied werd een correcte verdeling tussen de drie gemeenten bepaald. Het is geen voltijdse functie. De noodplanningsambtenaar zal zich voor 68% toeleggen op taken in het kader van noodplanning. De overige 32% wordt gevuld met taken in het kader van de reguliere werking van de gemeente Boechout. De burgemeester sluit niet uit dat in de toekomst nog een andere gemeente zich bij de samenwerking zal aansluiten.

Tijdens de gemeenteraad van 26 april werd de beslissing eenparig goedgekeurd.

%d bloggers liken dit: