Gemeenteraad Boechout keurt marktreglement wekelijkse markt Vremde goed

De markt krijgt een plek in het centrum van Vremde. Ze zal plaatsvinden op donderdagmorgen, telkens van 7 tot 13 uur en zal een eerste keer te bezoeken zijn in het najaar.

Schepen van Lokale Economie en Middenstand, Els Augustinus, geeft meer uitleg over de nieuwe markt. ‘De markt is er gekomen op vraag van de inwoners en na een poll die we hebben georganiseerd, waar meer dan duizend mensen aan hebben deelgenomen. Een markt wordt liefst opgesteld in het centrum en daarom hebben we voor het stukje Boomkensstraat gekozen, tussen het kruispunt met de Wommelgemsesteenweg en de buitenschoolse kinderopvang De Wigwam. Het kruispunt met de Wommelgemsesteenweg blijft vrij, waardoor de hinder op het doorgaand verkeer en op de bussen van De Lijn minimaal is. De parking voor de buitenschoolse kinderopvang blijft ook voor iedereen bereikbaar. Ik ben blij met deze verwezenlijking. Onze inwoners zullen er veel plezier aan beleven.’

Er wordt voor 95% met een abonnementsformule gewerkt. Marktkramers nemen in eerste instantie een abonnement voor 3 maanden, dat na die periode telkens met een jaar stilzwijgend verlengd wordt. De overige 5% zijn losse plaatsen. Schepen Augustinus zegt dat op dit ogenblik alles wordt voorbereid om in het najaar vlot van start te kunnen gaan: ‘Geïnteresseerde marktkramers zullen zich binnenkort via het e-loket kandidaat kunnen stellen. Bij aanvragen binnen dezelfde categorie, krijgt wie eerst een aanvraag indiende, voorrang.’ Het marktreglement, dat ook richtlijnen bevat over het gebruik van elektriciteit, het afvalbeleid etc., werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 31 mei en wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de gemeente Boechout.

%d bloggers liken dit: