Groen Lint zet “het burgervoorstel” op de agenda van de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 26 januari ll heeft  Groen fractieleider Hans Verreyt het Burgervoorstel op de agenda geplaatst.

Hans Verreyt: dit is een uitvoering van het verkiezingsprogramma van het Lints kartel Groen – sp.a. Voor Groen-sp.a is de invoering van een echte burgerdemocratie in Lint een absolute prioriteit. We stellen voor dat inwoners van Lint via een eenvoudig schriftelijk verzoek een burgervoorstel op de agenda van de gemeenteraad kunnen plaatsen. De enige voorwaarden zijn dat dit voorstel ingediend wordt door minstens 150 inwoners die 16 jaar of ouder zijn en het een gemeentelijke bevoegdheid betreft. De indiener zou dan het voorstel zelf komen toelichten, en vragen van de gemeenteraadsleden kunnen beantwoorden. De wijzigingen in het gemeentedecreet Lokaal Bestuur, dat inging op 1 januari 2019 geeft daarvoor niet langer een uniforme regeling maar draagt de gemeenten op om daar zelf een reglement voor op te stellen.

Gemeenten dienen dus actief een reglement op te stellen waarin de voorstellen van burgers geregeld worden maar zijn vrij in de concrete invulling van de regeling. Na een positief overleg met de meerderheid hebben we, als compromis, afgesproken dat we dit voorstel samen met de meerderheid verder zullen uitwerken. Het is de bedoeling dat dit voorstel binnen enkele maanden terug ter stemming kan voorgelegd worden. We rekenen erop dat ons herwerkte voorstel niet op de lange baan wordt geschoven en binnen een korte termijn wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad of in een nieuw op te stellen inspraakreglement sluit de fractieleider van het Lints kartel Groen-sp.a Hans Verreyt af in de gemeente Lint.

%d bloggers liken dit: