Groenten en eieren in Schelle ook onder FAVV-normen

De analyseresultaten van de groenten en eieren zijn, net zoals bij de bodem, goed volgens de normen van het Federaal Agentschap Voedsel en Veiligheid (FAVV).

‘Bij de eerste berichten over de PFOS-vervuiling zat onze gemeente in de kritieke omgeving rond Zwijndrecht. Omdat we meteen duidelijkheid wensten, lieten we bodemanalyses uitvoeren.

Vijftig stalen op vijf locaties gaven een geruststellend beeld: overal bleven we onder de richt- en streefwaarden van PFOS in de bodem,’ licht schepen van landbouw Axel Boen (CD&V) toe.

‘We vonden het onze plicht om ook groenten en eieren te laten analyseren. We hebben immers een gemeentelijke samentuin en we promoten de aankoop van kippen als verwerkers van groente- en tuinafval.

Ook die resultaten blijven onder de huidige FAVV-normen. Op Europees niveau wordt er wel gewerkt aan een strengere normen voor eieren. Maar daar is momenteel nog geen duidelijkheid over en dus baseren we ons op de federale normen,’ aldus burgemeester Rob Mennes (CD&V).

%d bloggers liken dit: