Grondoverdracht De Lijn maakt verbindingsweg met nieuwe stelplaats mogelijk

De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn draagt kosteloos een perceel grond over aan de gemeente Rumst. Dit perceel speelt een belangrijke rol in de aanleg van een weg tussen de toekomstige stelplaats van De Lijn en de rotonde in de Hollebeekstraat.

“De Lijn is eigenaar van een perceel grond gelegen tussen de Hollebeekstraat en de Doelhaagstraat. Door dit perceel kosteloos te verkopen aan de gemeente Rumst, wordt dit openbaar domein. Zo kan het perceel gebruikt worden bij de aanleg van een verbindingsweg tussen de twee straten, die aansluit op de rotonde in de Hollebeekstraat. Deze weg maakt de link tussen de rotonde en de nieuwe stelplaats van De Lijn en is zo essentieel voor de verhuis van deze stelplaats,” vertelt Raf De Schepper (CD&V), schepen bevoegd voor Patrimonium.

De aanleg van de rotonde in de Hollebeekstraat maakte het mogelijk dat de stelplaats van De Lijn in het centrum van Rumst kan verhuizen naar de toekomstige locatie op een deel van de vroegere site VCR. De Lijn heeft een deel van de voormalige site van VCR (Van Cauwenbergh Rumst) gekocht om daar haar nieuwe stelplaats te maken. Zo blijven de bussen die niet noodzakelijk in het centrum moeten zijn, uit de dorpskern. Ze worden vanop de nieuwe stelplaats meteen afgeleid naar de rotonde buiten het dorpscentrum.

De rotonde heeft vier armen: één naar de Hollebeekstraat, één naar de Catenbergstraat, één naar de nieuwe stelplaats van De Lijn en een vierde arm kan een mogelijke aanzet vormen voor een ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer. Die arm werd toen voorzien om deze optie bij voorbaat niet uit te sluiten als alternatief om het vrachtverkeer uit de dorpskern te weren. Het lokaal bestuur blijft zich concentreren op een verbetering van deze ontsluiting voor de aspecten waar ze vat op heeft, zowel financieel als verkeerstechnisch. “Vandaar dat we koortsachtig werken aan een verbinding tussen de rotonde Hollebeekstraat en de Doelhaagstraat. Dat zou toelaten om het uitgaande, zware verkeer van de KMO-zone die er ligt, af te leiden naar een tracé zonder dat het centrum van Rumst opnieuw doorkruist moet worden,” aldus burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

Tegelijkertijd werd aan de Vlaamse minister van Mobiliteit gevraagd om de regie van de volledige ontsluiting – inclusief de herinrichting van het op- en afrittencomplex – in Vlaamse handen te nemen. ”De aansluiting op de E19 is immers cruciaal en daarin heeft de Vlaamse Overheid het laatste woord”. “De onderhandelingen met de andere, betrokken eigenaars zijn momenteel nog lopende en kunnen hopelijk kortelings afgerond worden,” aldus Jurgen.

%d bloggers liken dit: