Huis van het Kind Hemiksem-Niel-Schelle gaat van start

Woensdag 11 maart is het babyborrel voor het Huis van het Kind Hemiksem-Niel-Schelle. Genodigden zijn kersverse ouders, zelfstandige vroedvrouwen, partners van het Huis van het Kind, burgemeesters en schepenen. Het Huis van het Kind Hemiksem-Niel-Schelle is een samenwerkingsverband tussen deze drie gemeenten om in het bijzonder ouders van jonge kinderen een hart onder de riem te steken met informatie, tips en adviezen over heel diverse thema’s: opvoeding, ontwikkeling, school, vrije tijd, gezondheid … Een fysiek Huis van het Kind is er nog niet, maar in elke gemeente is er wel een aanspreekpunt.

De start is genomen. Nu is het aan het Huis van het Kind om zelf ook te groeien en zich te ontwikkelen tot centraal informatie- en aanspreekpunt voor alle ouders met kinderen van 0 tot 25 jaar.

Aan de officiële start van het Huis van het Kind ging een heel traject vooraf. De drie gemeenten dienden een gezamenlijk dossier in bij Kind&Gezin en verkregen zo een erkenning en 12 000 euro subsidies. Met die subsidies gingen de coördinatoren onmiddellijk aan de slag: ze organiseerden een startoverleg voor partners waaraan wel 28 partners deelnamen, staken een nieuwe website in elkaar en gingen met een Pamperbank van start!

Zonder voorbij te gaan aan andere leeftijdsgroepen is de prioritaire doelgroep van het Huis van het Kind Hemiksem-Niel-Schelle het jonge kind tot 3 jaar. Er zit immers veel wijsheid en waarheid in het gezegde “een goede start is half gewonnen”. Door jonge ouders optimaal te ondersteunen in hun ouderschap, versterken de kansen van alle kinderen.

Dat ondersteunen wil het Huis van het Kind in de eerste plaats doen met up to date informatie. Daarom wordt de website www.huisvanhetkindhemiksemnielschelle.be gelanceerd en staat ook de opstart van een (boven)lokaal loket kinderopvang op het ambitieuze programma. Daarin staat eveneens een intensieve samenwerking met de Kraamvogel opgenomen en de aanvraag voor een consultatiebureau van Kind&Gezin in één van de drie gemeenten. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wil het Huis van het Kind ondersteunen met initiatieven zoals de Pamperbank.

Meer info via:

huisvanhetkind@hemiksem.be

coördinator Leentje De Maeyer
schepen Annick De Wever annick.dewever@skynet.be

huisvanhetkind@niel.be

coördinator Belinda Mestiaen
schepen Anne Troch schepen.troch@niel.be

huisvanhetkind@schelle.be

coördinator Annemie Adriaensen

schepen Vera Goris  veragoris@skynet.be