Intergemeentelijke samenwerking ISVAG voor 18 jaar verlengd

Blijk van vertouwen en waardering voor goede samenwerking

De algemene vergadering van ISVAG heeft vanavond beslist om de intergemeentelijke samenwerking voor een periode van 18 jaar te hernieuwen. “Onze vennoten hebben het vertrouwen in de samenwerking herbevestigd. Dit is een duidelijke blijk van waardering voor de service die we leveren en een opsteker voor onze medewerkers,” aldus Kristel Moulaert, directeur van ISVAG.

ISVAG werd opgericht op 17 januari 1975, voor een periode van 30 jaar. In 2005 werd de intercommunale verlengd voor een termijn van 18 jaar en op dat moment is ook IGEAN toegetreden. Met het oog op het verstrijken van de termijn diende een nieuwe beslissing genomen te worden.

Als voorbereiding en verantwoording voor deze verlenging werd door een externe partner een motiveringsnota opgemaakt, met onder meer een evaluatie van beleidsmatige, technische en financiële aspecten. Uit de nota blijkt dat ISVAG een performante, financieel gezonde organisatie is met een sterk uitgebouwde know-how, die ook de komende decennia een noodzakelijke schakel zal zijn in de verwerking van het huishoudelijk restafval in haar verwerkingsgebied. Op basis van deze nota hebben de vennoten – 6 steden en gemeenten en de intercommunale IGEAN – de afgelopen weken elk afzonderlijk de verlenging van de samenwerking goedgekeurd en dit werd vandaag definitief bekrachtigd door een buitengewone algemene vergadering.

ISVAG is een opdrachthoudend overheidsbedrijf. We werken – rechtstreeks of onrechtstreeks via IGEAN – in opdracht van 30 steden en gemeenten, die samen meer dan 1,06 miljoen burgers vertegenwoordigen. De ophaling en verwerking van afvalstoffen zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Europese afvalstoffenreglementering. Elke gemeente in Vlaanderen moet er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen zoveel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld en nuttig worden toegepast of verwijderd. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op preventie, hergebruik en recyclage, maar toch blijft er finaal nog een restfractie over die moet worden verwerkt. De vennoten van ISVAG hebben de decretale opdracht van algemeen belang voor het gedeelte van die eindverwerking overgedragen aan ISVAG.

De verlenging van de intercommunale staat los van de omgevingsvergunning voor de bestaande installatie. Het is van belang om steeds de missie van ISVAG in het achterhoofd te houden, verduidelijkt Kristel Moulaert: “We zijn een resultaatsgericht en energiek overheidsbedrijf dat op een zo duurzaam mogelijke manier afval verwerkt voor de bewoners van de aangesloten gemeenten. In welke installatie dat gebeurt, staat los van de eigenlijke opdracht die de gemeenten ons hebben toevertrouwd.”

Door de jaren heen heeft ISVAG een team uitgebouwd met zeer gedreven en vakbekwame medewerkers, waardoor het bedrijf vandaag over een indrukwekkende know-how beschikt. Ook voor die medewerkers is de verlenging een opsteker en een blijk van waardering voor hun inzet, meent Kristel Moulaert: “Ondanks alle onrust en vaak negatieve berichtgeving in de media, zijn ze trouw op post gebleven. Ze bleven hun taak vervullen, zodat de restafvalzak die de mensen wekelijks voor hun deur zetten vakkundig werd verwerkt en omgezet in elektriciteit en warmte.”

%d bloggers liken dit: