IOED Zuidrand werkt aan nieuwe lijst bouwkundig erfgoed

Streekvereniging Zuidrand zet haar schouders onder het behoud van het waardevol bouwkundig erfgoed in de Zuidrandgemeenten. Op 8 oktober vond de tweede infoavond plaats over de resultaten en stand van zaken van het ambitieus erfgoedproject.

Herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de Zuidrand

In 2018 startte Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Zuidrand met de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de gemeente Borsbeek, samen met de gemeente, het Documentatiecentrum DocC en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Na twee jaren van hard werk, werden de resultaten op 8 oktober 2020 voorgesteld aan een enthousiast team van vrijwilligers.

“De Zuidrand staat gekend om haar vele kastelen, forten en haar groendomeinen, allen beschermde monumenten. Minder gekend is dat de Zuidrand ook heel wat niet beschermde gebouwen bezit met erfgoedwaarde.”, vertelt Bart Seldeslachts, voorzitter van de Streekvereniging Zuidrand. “Deze gebouwen vallen onder de noemer ‘vastgesteld bouwkundig erfgoed’ en staan op de Vlaamse inventarislijst van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze lijst is echter niet meer actueel.  Verschillende gebouwen met erfgoedwaarde staan nog niet op de lijst met als gevolg dat dit bouwkundig erfgoed verloren kan gaan.”

De IOED Zuidrand vatte daarom samen met de lokale besturen en erfgoedverenigingen de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed aan. Na het pilootproject in Borsbeek, schakelt ze nu een versnelling hoger. Dit jaar start de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de gemeente Hove al.

Samen met de vrijwilligers stippelt de IOED Zuidrand een vervolgtraject uit voor de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed van alle zeven gemeenten van de Zuidrand. Op die manier bewaren we ons waardevol erfgoed voor toekomstige generaties.

IOED Zuidrand en Streekvereniging Zuidrand

De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid.

De projectvereniging heeft als doel de bovenlokale werking rond cultuur, onroerend en cultureel erfgoed, toerisme, recreatie, natuur en landschap uit te bouwen, ondersteunen en versterken.

De IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst) is onderdeel van de Streekvereniging Zuidrand en heeft als doel ons waardevol onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en de gemeenten te ondersteunen waar nodig. Daarbij steunt de werking van de IOED op de drie pijlers bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Daarnaast zet de IOED zich in om het erfgoed van de Zuidrand bekend te maken bij het brede publiek en het erfgoed een invulling te geven zodat het bewaard blijft voor toekomstige generaties.

%d bloggers liken dit: