Kamp C is op zoek naar energiebewuste verenigingen of gemeenschappen

HOVE – Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie, zoekt energiebewuste burgerinitiatieven in de provincie Antwerpen die zin hebben om hun eigen energie te produceren en zo minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor hun energieverbruik en -factuur. Meer info op www.kampc.be, zoekterm burgerinitiatieven.

Belgen worden net als alle andere Europeanen geconfronteerd met stijgende energierekeningen en toenemende milieuvervuiling. Elke dag horen ze dat ze moeten kiezen voor hernieuwbare energie. Maar hoe krijg je dat voor elkaar ? Wacht je op de overheid of zorg je zelf voor verandering ? Hoe transformeer je van consument in prosument? Doe je dat in je eentje of samen met anderen? Kamp C is op zoek naar drie burgerinitiatieven of andere organisaties in de provincie Antwerpen die mee willen nadenken over dat soort vragen. Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V) en voorzitter van Kamp C: ‘Dat kan een buurtvereniging zijn, een vzw, een coöperatieve, een school, … zelfs een volledig dorp. Nog beter wordt het als die ook de daad bij het woord voeren en op één of andere manier al zelf energie opwekken óf heel veel zin hebben om dat te gaan doen.’ Kamp C wil hen samen brengen om van elkaar te leren, te inspireren en misschien wel samen in gang te schieten in de internationale omgeving van een Europees project.

Kamp C maakt deel uit van een grensoverschrijdende Europees studie met partners uit België, Nederland en Ierland. In dat project worden drie fysieke burgerinitiatieven, die samen energie opwekken en uitwisselen (community-based Virtual Power Plants oftewel cVPP’s) opgezet: één in Nederland, één in Ierland en één in Vlaanderen. Die dienen als inspiratiebron voor nieuwe burgerinitiatieven. cVVP wil een boost geven aan de productie en distributie van plaatselijke hernieuwbare energie en hanteert hiervoor een bottum-up aanpak, namelijk community-driven initiatieven. De focus gaat uit naar koolstofarme energieën en het project levert zo een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de opschaling van hernieuwbare energie. Het systeem zorgt ervoor dat vraag en aanbod en de infrastructuur hiervan, plaatselijk worden gekoppeld en gemanaged.

Dergelijke bottum-up aanpak leidt tot een grotere participatie en invloed van gemeenschappen en stimuleert bewustwording en publieke betrokkenheid in de energietransitie. cVPP geeft een kleine gemeenschap de kans om te voorzien in de eigen energiebehoefte en te experimenteren met de uitwisseling, opslag en management van de hernieuwbare energie. Het project zal ook een gids zijn voor het reproduceren van ‘communities’ die een VPP willen opstarten.

Community-based Vitual Power Plant (cVPP) is een project binnen het INTERREG North-West Europe programma, geleid door de Technische Universiteit Eindhoven. Het is een model waarbij decentraal energie wordt geproduceerd door de burgers. Deze zijn virtueel met elkaar verbonden zodat het één groot energieopwekkende entiteit wordt. Acht Belgische, Nederlandse en Ierse partners nemen deel aan het initiatief dat loopt over een periode van drie jaar en eindigt op 19 september 2020. Het partnerschap krijgt een Europese subsidie van 3 663 205,49 euro, zijnde 60 procent van de uitgaven. De provincie Antwerpen draagt 88 572,60 euro bij. (EM/Foto Kamp C)

%d bloggers liken dit: