Komt er een wekelijkse markt in de gemeente Hove?

Op de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar in de gemeente Hove stelde raadslid Filip Craen (HB) de vraag over de organisatie van een wekelijkse markt in Hove? In een brochure van een andere politieke partij lazen we dit initiatief? Maar hoorden tot op heden er nog niets over op de gemeenteraad. Hove Beweegt heeft niets tegen meer bruis in Hove en vindt de piste in dat opzicht interessant, maar hoe ziet die piste er concreet uit ? Is er daarbij bijvoorbeeld voldoende aandacht voor lokale economie, of voor Zuidrandproducten ?” Schepen van lokale economie Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) antwoordde : “We hebben dit voorstel van een markt ontvangen vanuit de middenstandswerking. Het college van burgemeester en schepenen wil dit plan ontwikkelen. We werken aan een concept (formule, plaats, timing). Over de formule is nog niets beslist. Het plan wordt wel door het college gedragen.” De gemeente Hove kent nog geen wekelijkse markt. De buurgemeenten Edegem (dinsdag), Mortsel (woensdag) en Kontich (zaterdag) hebben die wel. Maar deze gemeenten zijn ook groter dan Hove. En hebben ook veel meer inwoners. Maar dit mag geen struikelblok zijn als we weten dat veel inwoners uit Hove nu naar de markt gaan bij de buren. En ook daar,  dan wel is de plaatselijke horeca en middenstand bezoekt zeggen ze in Hove.

Bij verschillende Hovese middenstanders en gewone Hovenaars leeft de overtuiging dat onze gemeente perfect geschikt is om een kleinere gespecialiseerde markt te huisvesten. Men denkt hierbij aan een biomarkt, waar men natuurproducten van het land, het bos en uit het water kan kopen en met maximaal een tiental verkoopskramen. Of een markt met levende dieren of een antiekmarkt. Het moet toch kunnen? Bij het gemeentebestuur is men iets voorzichtiger. Want daar komt heus wel wat bij kijken. In de eerste plaats al de locatie? Als je weet dat er tijdens weekdagen in het kleine centrum van Hove om en bij de 14.000 auto’s doorkomen? Dus in dat centrum lijkt er geen plaats voor een wekelijkse markt. Maar misschien dan rond de kerk? Of de parking van het Dienstencentrum. Maar bij plechtigheden in die kerk is dat dan ook geen optie. En ook? Wanneer doe je deze wekelijkse marktdag dan? De gemeentearbeiders die alles moeten opstellen en nadien weer afbreken?

Die zullen een dag in het weekend niet zo gezellig vinden. Dus werk aan de winkel voor het gemeentebestuur in Hove. De Hovese zelfstandigen en de Hovese horeca zien een wekelijkse markt in hun gemeente alvast wel zitten. Dus dit alles zal zeker nog een vervolg krijgen.

 

Afbeelding van stokpic via Pixabay

%d bloggers liken dit: