Kruispunt Prins Boudewijnlaan (n173) met Groenenborgerlaan/Ringlaan krijgt veilige fietsoversteek

Grondige herinrichting kruispunt start op 4 mei

Vanaf maandag 4 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een grondige herinrichting van het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan (N173) met de Groenenborgerlaan/Ringlaan in Wilrijk. De aanpassingen zullen het kruispunt veiliger en overzichtelijker maken. Tijdens de werken, die zo’n zeven weken zullen duren, is dwarsend autoverkeer op het kruispunt niet mogelijk.

Veiliger en overzichtelijker kruispunt
Op het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan met de Groenenborgerlaan/Ringlaan kan de beschikbare ruimte beter benut worden en ook de veiligheid van fietsers is er voor verbetering vatbaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal daarom verschillende aanpassingen uitvoeren die het kruispunt compacter, veiliger en overzichtelijker zullen maken. Zo worden de fietsoversteken in de middenberm van de Prins Boudewijnlaan samengevoegd tot één dubbelrichtingsfietsoversteek die beveiligd zal worden met nieuwe verkeerslichten. In het midden van het kruispunt wordt de huidige, geasfalteerde zone omgevormd tot een groen middeneiland waar de fietsoversteek schuin doorheen loopt.  In dit middeneiland worden overigens twee zogenaamde wadi’s van beperkte omvang aangelegd zodat regenwater kan infiltreren in de bodem en niet langer afvloeit naar de riolering.

In de Ringlaan wordt verder een derde voorsorteerstrook in gebruik genomen zodat er straks in elke richting (rechtsaf, rechtdoor, linksaf) een aparte strook beschikbaar is.

Tot slot wordt de verkeerslichtenregeling van het kruispunt aangesloten op de zogenaamde verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC). De lichtenregeling van het kruispunt wordt maximaal conflictvrij gemaakt.

Keerlussen houden alle bewegingen mogelijk
De werken starten op maandag 4 mei en zullen ongeveer zeven weken duren. Tijdens de werken wordt het kruispunt in de middenberm van de Prins Boudewijnlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dwarsend verkeer op het kruispunt is dan niet mogelijk. Om de verkeershinder te beperken wordt er gewerkt met terugkeerlussen in de Prins Boudewijnlaan, zodat alle bewegingen steeds mogelijk blijven. Aan de noordzijde van de werfzone kan het verkeer keren aan het kruispunt met de Hindenstraat en de Hendrik Marckstraat, aan de zuidzijde kan het verkeer keren aan de doorsteek ter hoogte van de Gemzenstraat. Verkeer komende van de Groenenborgerlaan en de Ringlaan moet ter hoogte van de werfzone over één rijstrook passeren en verplicht rechts afslaan in de Prins Boudewijnlaan (mee met de rijrichting).

Fietsers die in de Prins Boudewijnlaan van noord naar zuid fietsen of omgekeerd, kunnen de werfzone steeds passeren via een veilige doorgang langs beide kanten van de werfzone. Voor voetgangers en fietsers die vanuit de Groenenborgerlaan of de Ringlaan het kruispunt willen oversteken, wordt steeds een doorgang voorzien doorheen de werfzone.

Meer info
De huidige planning is onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

 

Beelden: © AWV

%d bloggers liken dit: