Lokaal bestuur Boom roept inwoners op om hun visie over mobiliteit te geven

De Vlaamse overheid werkt aan een mobiliteitsvisie richting 2040. Die blik op de toekomst zal dienen als leidraad voor mobiliteitsbeslissingen de komende 20 jaar. Het lokaal bestuur Boom roept nu haar inwoners op om hun visie te delen op het platform van de overheid.

Nog tot 18 oktober 2020 kan iedereen die dat wil zijn visie delen op: https://mobiliteitsvisie2040.vlaanderen.be/nl-BE/

Vier werelden, veel mobiliteitsmogelijkheden

De Vlaamse overheid heeft vier toekomstscenario’s uitgetekend: vier werelden met grote verschillen op sociaal, economisch, cultureel en politiek vlak. Hoe zal mobiliteit er uitzien in die werelden? Dat is de vraag waarmee de overheid momenteel mee aan de slag is. De verschillende werelden zijn geen wensbeelden, maar mogelijke toekomstbeelden die ons helpen om na te denken over wat op ons af kan komen.

1.Welkom in Flexi-Maxi. In dit toekomstscenario gaan en staan we waar we willen, wanneer we willen en vooral ook hoe we willen. Dat kan omdat enkele grote spelers samenwerken. We kiezen voor onze vrijheid: alles moet fysiek bereikbaar zijn.

  1. Welkom in Bewust-Lokaal. In dit toekomstscenario hebben de effecten van klimaatverandering ons hyper-bewust gemaakt van de gevolgen van ons gedrag. We blijven zelf veel meer binnen onze eigen omgeving en we bouwen ons leven dichter bij huis.
  2. Welkom in Opti-Connect. In dit toekomstscenario willen we ons vaak en ver verplaatsen. Dat kan dankzij een verbonden netwerk van land-, water-, en luchtverkeer. We zijn ons bewust van de impact van onze verplaatsingen op onze omgeving en planeet.
  3. Welkom in Digi-Kosmos. In dit toekomstscenario leven we vooral in een virtuele wereld. We verplaatsen ons enkel als dat noodzakelijk is en vanuit eigen comfort. Onze virtuele cocon is ons leven, van inspanning tot ontspanning.

Samen aan de slag

Mobiliteit is van en voor iedereen. De beslissingen die we vandaag nemen, hebben een invloed op hoe we ons morgen kunnen voortbewegen.

Om zoveel mogelijk invalshoeken mee te nemen, werkt de Vlaamse overheid samen met partners en belanghebbenden aan de mobiliteitsvisie van de toekomst. Die krijgt vorm aan de hand van werksessies, interviews, rondetafelgesprekken en bevragingen. Burgers, bedrijven, belangenverenigingen, stakeholders, pioniers, kennisinstellingen, vervoerregio’s: het is ieders verantwoordelijkheid om de toekomst zo goed mogelijk samen voor te bereiden, en daarom willen ze iedereen bij dit project betrekken.

Dit inspraakplatform is een initiatief van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De Vlaamse overheid vraagt hier de mening van burgers en lokale besturen over de toekomst van mobiliteit in Vlaanderen.

Registreren kan eenvoudig met uw e-mailadres of via uw Google- of Facebook-account.

De Vlaamse mobiliteitsvisie 2040 zal beschrijven wat burgers, lokale besturen en experts belangrijk vinden om mobiliteit in de toekomst vlot, veilig en duurzaam te organiseren. De resultaten van de bevraging bij steden, gemeentes, provincies en de Teams MOW worden verwerkt tijdens de zomer en het najaar. De analyse van de resultaten stellen we voor aan de vervoerregio’s en consortia. Ook de elementen uit de discussie daar vormen input voor de verdere opmaak van de mobiliteitsvisie.

Eind dit jaar gaat een ontwerp van de Vlaamse mobiliteitsvisie naar Lydia Peeters, de minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

%d bloggers liken dit: